ODKRYWANIE ŚWIATA FRYDERYKA KREMSERA

W 2018 roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizowany był projekt pn. Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera. Celem projektu była organizacja wystawy artystycznych fotografii Fryderyka Kremsera, wybitnego, polskiego artysty fotografa, krajoznawcy, regionalisty, poety, dziennikarza, ur. w 1930 r. w Bytomiu, zm. w 1995 r. w Opolu, członka Związku Polskich Artystów Fotografików, prezesa opolskiej delegatury Związku Polskich Artystów Fotografików, prezesa Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego; wieloletniego przewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, założyciela stowarzyszenia Konserwatorium im. Josepha von Eichendorfa, współtwórcy polskiej szkoły fotografii krajoznawczej, animatora życia kulturalnego.

Strona internetowa wystawy: www.fryderykkremser.pl

Sąsiedzi Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, której założeniem jest pokazanie niewielkiej, niestety, części archiwum fotograficznego stworzonego przez Franciszka Lepicha (1909–2000) – fotografa amatora z Oleszki, działającego w latach 20. 30. i 40. XX wieku.

Strona internetowa wystawy: https://franciszeklepich.pl/