Wystawa pokonkursowa Opolskie kroszonki i pisanki 2024 24.03-9.06.2024

termin: 24.03-9.06.2024

Wystawa z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału Opolskiego STL 24.03-9.06.2024

termin: 24.03-9.06.2024

Wystawa poświęcona lokalnym Twórcom Ludowym i ich rękodziełu.

Umiejętności wykonywania opolskich kroszonek, ręcznego malowania wzoru opolskiego i pisania pisanek na Śląsku Opolskim prezentowane przez opolskich twórców ludowych, zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Wystawa pokonkursowa Majówka w skansenie 1.06-27.10.2024

termin: 1.06-27.10.2024

 

 

Kodovska i Koloczek 28.06-22.09.2024

termin: 28.06-22.09.2024

 

Wystawa pokonkursowa Zabytkowa architektura wsi opolskiej 6-27.10.2024

termin: 6.10-27.10.2024

 

Wystawa pokonkursowa Malowana Porcelana 6-27.10.2024

termin: 6-27.10.2024