Przypominamy, że nauczyciele i opiekunowie grup zorganizowanych nie biorą czynnego udziału w lekcjach muzealnych. Obecność nauczycieli i opiekunów jest obowiązkowa i nie podlega negocjacji z edukatorami.

Tradycyjne sposoby zdobienia jaj wielkanocnych – technika rytownicza (kroszonka) / 4-15.03.2024

Termin: 4-15.03.2024 r.
Godziny: 9:00-10:30 raz 11:00-12:30
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna
Cena: 600,00 zł

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Przypominamy, że do dnia 15.04.2024 zwiedzać można jedynie tereny parkowe, bez możliwości obejrzenia wnętrz obiektów zabytkowych oraz wystaw czasowych.

Opis

Lekcja muzealna o charakterze warsztatowym. Uczestnicy zostaną zapoznani z tradycyjną techniką zdobienia jaj wielkanocnych – techniką rytowniczą (kroszonka). Następnie, pod czujnym okiem lokalnej twórczyni ludowej, przystąpią do samodzielnej pracy zdobniczej.

Uwaga! Na lekcję muzealną, każdy uczestnik musi przywieźć 2 jajka (ugotowane i zabarwione na ciemny kolor).

Tradycyjne sposoby zdobienia jaj wielkanocnych – technika pisania woskiem (pisanka) / 4-15.03.2024

Termin: 4-15.03.2024 r.
Godziny: 9:00-10:30 raz 11:00-12:30
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna
Cena: 600,00 zł

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Przypominamy, że do dnia 15.04.2024 zwiedzać można jedynie tereny parkowe, bez możliwości obejrzenia wnętrz obiektów zabytkowych oraz wystaw czasowych.

Opis

Lekcja muzealna o charakterze warsztatowym w ramach której uczestnicy zostaną zapoznani z tradycją malowania jaj wielkanocnych. Następnie, pod czujnym okiem lokalnej twórczyni ludowej, przystąpią do samodzielnej pracy zdobniczej.

Uwaga! Na lekcję muzealną, każdy uczestnik musi przywieźć 2 białe ugotowane jajka (niebarwione).

Garncarstwo – ginące zawody, dawne rzemiosła / 15-19.04.2024 / 10-14.06.2024 / 1-5.07.2024 / 9-13.09.2024

Termin: 15-19.04.2024 r. / 10-14.06.2024 r. / 1-5.07.2024 r. / 9-13.09.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 5. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 700,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się jak ważną rolę w społeczeństwie wiejskim odgrywała praca garncarza oraz na czym polegała. Na zakończenie mierzą się z wyzwaniem stworzenia glinianych form użytkowych.

Kowalstwo – ginące zawody, dawne rzemiosła / 15-26.04.2024 / 20-24.05.2024 / 1-5.07.2024 / 9-13.09.2024

Termin: 15-26.04.2024 r. / 20-24.05.2024 r. / 1-5.07.2024 r. / 9-13.09.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 5. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 500,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Muzeum realizuje zajęcia prezentujące warsztat pracy wiejskiego kowala. Kowal pokazuje wnętrze kuźni, narzędzia kowalskie oraz demonstruje swoje umiejętności, tworząc gwoździe czy podkowy. Lekcja prowadzona w zabytkowej kuźni z Ziemiełowic.

Malowane na szkle / 22-26.04.2024

Termin: 22-26.04.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna
Cena: 600,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Malowanie na szkle jest bardzo specyficznym rodzajem malarstwa. Sposób wykonywania takich obrazków w znaczny sposób różni się od tradycyjnych zajęć plastycznych. Malarstwo na szkle zaliczane jest do malarstwa „naiwnego” czyli prostego w swej formie i na tym polega jego wartość. Uczestnicy zajęć nie muszą odznaczać się wybitnymi zdolnościami plastycznymi, a jedynie duża chęcią tworzenia oraz bujną wyobraźnią.

Sekrety kuchni śląskiej / 6-10.05.2024 / 21-25.10.2024

Termin: 6-10.05.2024 r. / 21-25.10.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 5. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 500,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Na zajęciach pn. Sekrety kuchni śląskiej – czyli o tym jak gotowały nasze babcie, poznamy ciekawostki o potrawach, które królowały na stołach śląskich w ubiegłym wieku. Zaznajomimy się z wyposażeniem kuchni, takiej sprzed 100 lat oraz,  co najważniejsze z perspektywy dzieci, własnoręcznie wykonamy słodkie karmelki (w roli głównej cukier i syrop malinowy).

Kwiaty z bibuły / 13-17.05.2024 / 10-14.06.2024

Termin: 13-17.05.2024 r. / 10-14.06.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 6. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 500,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Celem lekcji jest ukazanie tradycji wykonywania kolorowych kwiatów z bibuły. Zajęcia prowadzone są przez twórczynię ludową zrzeszoną w Opolskim Oddziale Twórców Ludowych. Uczestnicy w ramach warsztatów, samodzielnie wykonują wielobarwne kwiaty, które po zakończonej lekcji zabierają do domu.

Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej / 21-24.05.2024 / 17-20.09.2024

Termin: 21-24.05.2024 r. / 17-20.09.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 6. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: uczestnictwo w lekcji jest bezpłatne + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Lekcja muzealna prowadzona w oparciu o nową wystawę stałą „Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)”. W ramach zajęć uczestnicy zasadzą szczepki (w cyklu wiosennym) lub cebulki roślin gospodarczych (w cyklu jesiennym), które następnie zabiorą ze sobą do domu.

Lekcja realizowana w ramach projektu „Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

Świat progiem dzielony. Dom w zagrodzie śląskiej / 27-31.05.2024

Termin: 27-31.05.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 6. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 500,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Zajęcia edukacyjne, które przybliżają tematykę drewnianego budownictwa wiejskiego na Śląsku Opolskim, w tym: kwestie techniczne, ciekawostki z zakresu obrzędowości i zwyczajów związanych z domem i zagrodą.

Od ziarenka do bochenka / 3-7.06.2024 / 16-27.09.2024

Termin: 3-7.06.2024  r. / 16-27.09.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 5. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 800,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Celem lekcji jest omówienie roli chleba w życiu człowieka, zapoznanie ze zwyczajami związanymi z jego wypiekiem, pokazanie miejsca chleba w literaturze ludowej i przysłowiach oraz przedstawienie sposobów mielenia zboża na dawnej wsi. Elementem lekcji jest samodzielne wykonanie bułeczek z świeżego ciasta oraz ich wypiek w zabytkowym piecu z Rudziczki.

Jak dawniej w szkole bywało? / 3-7.06.2024 / 23-27.09.2024

Termin: 3-7.06.2024 r. / 23-27.09.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 6. roku życia), dzieci i młodzież szkolna (do klasy VI)
Cena: 500,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

To spotkanie będące swoistą podróżą w przeszłość, prowadzone w budynku dawnej szkoły. Dzieci poznają dzieje szkolnictwa na Śląsku, aktywnie uczestnicząc w lekcji z przełomu XIX i XX w. Podczas wspólnej przygody w dawnej wiejskiej szkole, uczestnicy uczą się rachowania na tabliczkach łupkowych oraz kaligrafii, podejmując próbę pisania gęsim piórem i stalówką z obsadką.

Ptak w sztuce ludowej / 30.09-4.10.2024

Termin: 30.09-4.10.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 6. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 650,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Część teoretyczna lekcji obejmuje opowieść narracyjną dotyczącą symboliki ptaka w kulturze ludowej oraz dyskusję z uczestnikami. Następnie dzieci i młodzież uczestniczą w interaktywnych działaniach, obejmujących udekorowanie drewnianego ptaszka za pomocą farb akrylowych. Każda z osób będzie pracowała na odpowiednio przygotowanym i wyposażonym stanowisku. Udekorowane pamiątki uczestniczy zabierają ze sobą do domu.

Drukowane na tkaninie / 7-11.10.2024

Termin: 7-11.10.2024 r.
Godziny: 10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: wychowankowie przedszkola (powyżej 6. roku życia), dzieci i młodzież szkolna
Cena: 650,00 zł + zakup biletów wstępu do Muzeum dla każdego uczestnika

Opis

Część teoretyczna lekcji obejmuje omówienie najważniejszych elementów zagadnienia dotyczącego materiałów, surowców, ornamentyki matryc i techniki wytwarzania. W części praktycznej zajęć grupa zostaje podzielona na trzy mniejsze podgrupy – przy czym każda z nich otrzymuje zestaw różnorodnych matryc (ornamenty roślinne, zwierzęce, geometryczne), odpowiednio przygotowane tkaniny płócienne oraz gruby papier oraz farby. Każdy z uczestników wykonuje próbne odciski na papierze, a następnie sam lub przy pomocy edukatora dokona zadrukowania płótna przy użyciu techniki druku bezpośredniego. Wykonane rzeczy uczestnicy zabierają ze sobą do domu.

Ozdoby choinkowe / 25-29.11.2024

Termin: 25-29.11.2024
Godziny: 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna
Cena: 650,00 zł

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Przypominamy, że od dnia dnia 28.10.2024 zwiedzać można jedynie tereny parkowe, bez możliwości obejrzenia wnętrz obiektów zabytkowych oraz wystaw czasowych.

Opis

Zajęcia warsztatowe, których tematem są znane od dawna, sięgające śląskiej tradycji, dekoracje bożonarodzeniowe. W trakcie warsztatu dzieci dowiadują się jak ich przodkowie przyozdabiali chałupy w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz własnoręcznie wykonują światy i inne tradycyjne ozdoby.

 

Zdobienie bombek wzorem opolskim / 25-29.11.2024 / 2-6.12.2024

Termin: 25-29.11.2024 r. / 2-6.12.2024 r.
Godziny: 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna
Cena: 750,00 zł

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Przypominamy, że od dnia dnia 28.10.2024 zwiedzać można jedynie tereny parkowe, bez możliwości obejrzenia wnętrz obiektów zabytkowych oraz wystaw czasowych.

Opis

Zajęcia warsztatowe w ramach których uczestnicy krok po kroku zostają zapoznani z elementarną wiedzą z zakresu budowania wzoru opolskiego (rysują ornamenty roślinne), wykonują ćwiczenia kolorystyczne z wykorzystaniem barw podstawowych (tworzą barwy pochodne) oraz samodzielnie zdobią bombki przy użyciu markerów, pędzli, palet malarskich i farb akrylowych. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzymuje: kartę pracy do uzupełnienia podczas lekcji muzealnej, plastikową bombkę do ozdobienia, kartonowe pudełko do przechowania ozdoby choinkowej.

Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci / 2-6.12.2024

Termin: 2-6.12.2024 r.
Godziny: 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30
Liczba uczestników: 25 osób
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna
Cena: 500,00 zł

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Przypominamy, że od dnia dnia 28.10.2024 zwiedzać można jedynie tereny parkowe, bez możliwości obejrzenia wnętrz obiektów zabytkowych oraz wystaw czasowych.

Opis

W ramach zajęć dzieci i młodzież poznają dawne obrzędy i zwyczaje związane z Świętami Bożego Narodzenia na Śląsku. Lekcja prowadzona w formie podawczej z elementami aktywizującymi tj. zaimprowizowany korowód kolędników.