Warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych:

  • Poprawne wypełnienie wszystkich rubryk formularza potwierdzenia rezerwacji lekcji muzealnej wraz z podpisem oraz przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Nieodesłanie czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza w powyższym terminie, skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  • Uiszczenie stosownej opłaty na nr konta: BANK MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443, Kod SWIFT banku: BIGBPLPW, Numer rachunku IBAN: PL 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443, lub w kasie muzeum (od poniedziałku do piątku w 8.00-14.00), najpóźniej w dniu realizacji lekcji.
  • Przyjazd na lekcje muzealne na 15 min. przed rozpoczęciem lekcji celem dokonania wszystkich formalności (wejście do Muzeum znajduje się w budynku administracyjnym przy ul. Wrocławskiej 174).
  • W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać aktualnych zasad reżimu

Wypełnienie i przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, co skutkuje obowiązkiem zapłaty „ceny za lekcję” przez przyjmującego ofertę, niezależnie od okoliczności czy przyjmujący ofertę weźmie udział w zamówionej lekcji.

Informacje dodatkowe:

  • W przypadku przybycia grupy po wyznaczonej wyżej godzinie organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania lekcji, adekwatnie do spóźnienia.
  • W przypadku   braku   możliwości   przeprowadzenia   przez   Muzeum   zamówionej   lekcji,  zamawiający może skorzystać z oferty uczestnictwa w lekcji o innej tematyce.
  • Oferent, jak również Przyjmujący ofertę nie ma uprawnienia do odwołania zamówionej lekcji.
  • W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zamówionej lekcji.