Warunki uczestnictwa

  1. Poprawne wypełnienie wszystkich rubryk formularza potwierdzenia rezerwacji lekcji muzealnej wraz z podpisem oraz przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Nieodesłanie czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza w powyższym terminie, skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  2. Uiszczenie stosownej opłaty: gotówką w kasie muzeum (w dniu wizyty) lub przelewem na nr konta:BANK MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443, Kod SWIFT banku: BIGBPLPW,Numer rachunku IBAN: PL 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443 (w terminie do 7 dni po zrealizowanej usłudze).
  3. Przyjazd na lekcje muzealne na 15 min. przed rozpoczęciem lekcji celem dokonania wszystkich formalności (wejście do Muzeum znajduje się w budynku administracyjnym przy ul. Wrocławskiej 174).
  4. W zależności od sytuacji, od opiekunów grupy zorganizowanej i uczestników zajęć wymagane jest stosowanie się do aktualnych zasad reżimu sanitarnego i innych wytycznych.

Wypełnienie i przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, co skutkuje obowiązkiem zapłaty ceny za lekcję przez przyjmującego ofertę, niezależnie od okoliczności czy przyjmujący ofertę weźmie udział w zamówionej lekcji.

Informacje dodatkowe:

  1. W przypadku przybycia grupy po wyznaczonej w formularzu godzinie, organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania lekcji, adekwatnie do spóźnienia.
  2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przez Muzeum zamówionej lekcji, zamawiający może skorzystać z oferty uczestnictwa w lekcji o innej tematyce.
  3. Oferent, jak również Przyjmujący ofertę nie ma uprawnienia do odwołania zamówionej lekcji.

Nauczyciele i opiekunowie grup zorganizowanych nie biorą czynnego udziału w lekcjach muzealnych. Obecność nauczycieli i opiekunów jest obowiązkowa i nie podlega negocjacji z edukatorami.