Konkursy i imprezy

XXVIII Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 1.03-15.06.2023

Szanowni Państwo!

Fotograficy amatorzy i profesjonaliści! Miłośnicy architektury! Ogłaszamy konkurs fotograficzny “Zabytkowa architektura wsi opolskiej” (XXVIII edycja). Na Wasze prace czekamy do 15 czerwca 2023 r. Konkurs fotograficzny objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Termin: 1.03-15.06.2023

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 16 lat oraz osoby powyżej 16 roku życia (ukończone w 2023 r.)

Cele konkursu:

  1. Propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej.
  2. Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego województwa opolskiego.
  3. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.

Dokumenty do pobrania

Regulamin XXVIII Konkursu Fotograficznego „ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ – 2023″ (39 KB, DOCX)

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale:
Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego – Oddział Opole
Związku Polskich Artystów Fotografików – Oddział Opolski

XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 10-11.03.2023

Konkurs

Termin: 10-11.03.2023

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023, organizowanej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Więcej informacji w regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023″ (162KB, DOC)

Regulamin konkursu dla dorosłych „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023” (166KB, DOC)

Informacja o finansowaniu projektu - znaki graficzne partnerów.

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Logo Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Partnerem projektu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Działania wzmacniające

Informacje na temat działań wzmacniających projekt: warsztatach kroszonkarskich i warsztatach pisankarskich.

XXXVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Majówka w skansenie 8-19.05.2023

Informacje o konkursie

W dniach 8-19 maja 2023 r. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza
dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat z terenów województwa opolskiego (wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym podopiecznych placówek z oddziałami integracyjnym lub placówek specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej)
oraz osoby dorosłe od 19 do 24 roku życia z terenów województwa opolskiego (uczniów szkół ponadpodstawowych, uczniów szkół specjalnych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej),
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Organizator spodziewa się autorskich prac o wysokich walorach artystycznych, będących wynikiem samodzielnej, twórczej pracy uczestników, zrealizowanej w terenach ekspozycyjnych Muzeum w ramach pleneru artystycznego. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w ramach wystawy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

W dniach 8-19 maja 2023 r. w ekspozycji muzealnej studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego świadczyć będą pomoc merytoryczną, w formie konsultacji artystycznych, skierowaną do uczestników konkursu.

Lista laureatów

Wyniki XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Majówka w skansenie 2023”

Wernisaż

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu pokonkursowej wystawy dnia 3 czerwca 2023 r., o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (ul. Wrocławska 174, Opole).   

 

Organizatorem konkursu pt. Majówka w skansenie 2023. Kolor w pejzażu wiejskim jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.