Imprezy, konkursy, prelekcje tematyczne

XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 1-2.03.2024

XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 1-2.03.2024

Termin: 1-2.03.2024

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców  Ludowych ogłaszają XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024”
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Regulamin konkursu dla doroslych opolskie kroszonki i pisanki 2024 (499 KB, DOC)

Regulamin konkursu dla-dzieci i mlodziezy szkolnej opolskie kroszonki i pisanki 2024 (497 KB, DOC)

XXIX Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 18.04-31.08.2024

Termin: 18.04-31.08.2024

Szanowni Państwo!

Fotograficy amatorzy i profesjonaliści! Miłośnicy architektury! Ogłaszamy konkurs fotograficzny “Zabytkowa architektura wsi opolskiej” (XXIX edycja).
Na Wasze prace czekamy do 31 sierpnia 2024 r. Konkurs fotograficzny objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 16 lat oraz osoby powyżej 16 roku życia (skończone w dniu zgłoszenia prac do konkursu).

Cele konkursu:

Propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej.
Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego województwa opolskiego.
Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.

Organizatorzy

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale:

  • Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego – Oddział Opole
  • Związku Polskich Artystów Fotografików – Oddział Opolski.

Dokumenty

Regulamin XXIX Konkursu Fotograficznego Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej + karty zgłoszenia (156 KB, DOCX)

 

XXXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny Majówka w skansenie 7-17.05.2024

Informacje o konkursie

W dniach 7-17 maja 2024 r. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza
dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat z terenów województwa opolskiego (wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym podopiecznych placówek z oddziałami integracyjnym lub placówek specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej)
oraz osoby dorosłe od 19 do 24 roku życia z terenów województwa opolskiego (uczniów szkół ponadpodstawowych, uczniów szkół specjalnych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej),
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Organizator spodziewa się autorskich prac o wysokich walorach artystycznych, będących wynikiem samodzielnej, twórczej pracy uczestników, zrealizowanej w terenach ekspozycyjnych Muzeum w ramach pleneru artystycznego. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w ramach wystawy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Uczestnicy konkursu upoważnieni są do zakupu zniżkowego biletu wstępu do Muzeum, w cenie 5 zł od osoby (dotyczy uczestników lub grup zwiedzających zobligowanych do zakupu biletu wstępu). Warunkiem uzyskania ulgi jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa placówki (Załącznik 1.) i pozostawienie jej w kasie Muzeum, w dniu wizyty.

Dokumenty

XXXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny_Majówka w skansenie 2024 – regulamin (336 KB, PDF)

XXXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny_Majówka w skansenie 2024 – załączniki do regulaminu (319 KB, PDF)

Wernisaż

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu pokonkursowej wystawy dnia 1 czerwca 2024 r., o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (ul. Wrocławska 174, Opole).   

XIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany 27.08.2024

XIII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany 29.08.2023

Termin: 27.08.2024

XII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany 29.08.2023

Termin: 29.08.2023

Informacje o konkursie

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie malowania porcelany opolskiej. To jedyna tego typu impreza na terenie województwa opolskiego. Organizator zapewnia materiały niezbędne do uczestnictwa w przewodzie konkursowym: porcelanę i farby naszkliwne. Konkurs malowania porcelany składa się z dwóch wydarzeń: przewodu konkursowego i wystawy pokonkursowej. Konkurs odbędzie się 29.08 2023 roku (wtorek) w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przewód przeprowadzany jest w godzinach od 9.00 do 17.00. Każdy z uczestników otrzyma zestaw do ozdobienia. Muzeum zapewnia przygotowane farby naszkliwne oraz obsadki ze stalówkami. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Podczas zdawania pracy konkursowej każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników. Wykonane prace zostaną wypalone w muzealnym piecu ceramicznym a następnie ocenione przez komisję konkursową.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w trakcie imprezy plenerowej Targi Miodów i Rękodzieła w dniu 01.10.2023 roku. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do 16.10.2023 roku, a następnie przewieziona do Strzelec Opolskich, Kędzierzyna-Koźla, Gogolina i Prudnika. Do wystawy dołączona będzie prezentacja multimedialna i informator.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, w tym obowiązkowo uczestników warsztatów!

Działania wzmacniające

Informacje na temat działań wzmacniających projekt: bezpłatnych zajęciach z malowania porcelany opolskiej.

Informacja o finansowaniu projektu - znaki graficzne partnerów.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.