Z uwagi na duże zainteresowanie wolontariatem młodzieżowym
informujemy, że rekrutacja dla dzieci i młodzieży szkolnej została wstrzymana (dotyczy roku kalendarzowego 2023).

Chcesz zostać wolontariuszem w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
Sprawdź ofertę wolontariatu i wybierz zadanie lub zadania odpowiadające Twoim oczekiwaniom. Pamiętaj, że możesz przystąpić do wolontariatu akcyjnego lub stałego, indywidualnego lub grupowego. Nie wahaj się, przystąp do rekrutacji. Czekamy na Ciebie!

OFERTA WOLONTARIATU DLA UCZNIÓW – ZADANIA:

Dział Architektury Ludowej
 1. Prace porządkowe w obrębie historycznych zagród na terenie Muzeum.
 2. Prace ogrodnicze w przydomowych ogródkach – ekspozycji muzealnej.
Dział Kultury Materialnej i Folkloru
 1. Pomoc w pracach magazynowych (porządkowanie i układanie zabytków wg kategorii).
Dział Udostępniania i Edukacji
 1. Opracowanie gry planszowej popularyzującej dawne gry i zabawy na Śląsku Opolskim (13-14.02.2023 r.).
 2. Uczestnictwo w Akademii muzealnika – cyklicznych spotkaniach z pracownikami Muzeum (etnografem, konserwatorem, edukatorem, archiwistą, ogrodnikiem).
 3. Współprowadzenie działań kulturalno-oświatowych (warsztatów dla dzieci, pokazów rękodzieła, pokazów kulinarnych) podczas:
  • Jarmarku Wielkanocnego (2 kwietnia 2023 r.);
  • Nocy Muzeów (13 maja 2023 r.);
  • Dnia Dziecka w Muzeum (3 czerwca 2023 r.);
  • Festiwalu Kultury bez Barier (wrzesień 2023 r.);
  • Targów Miodów i Rękodzieła (1 października 2023 r.).
Dział Promocji
 1. Zbieranie materiału badawczego (rozdawanie ankiet) wśród zwiedzających MWO.
 2. Kolportaż ulotek promujących MWO.
 3. Pomoc w segregacji materiałów promocyjnych.

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:
Zgoda przedstawiciela ustawowego (283 KB, PDF)
Karta zgłoszenia niepełnoletniego kandydata na wolontariusza (367 KB, PDF)

Etap pierwszy

Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Muzeum. Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e–mail: muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl
lub pocztą na adres:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174 45-835 Opole
z dopiskiem Wolontariat

Kartę zgłoszeniową może wypełnić kandydat na wolontariusza lub jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).

Etap drugi
 1. Rozmowa kandydata na wolontariusza z koordynatorem ds. wolontariatu, podczas której zostaną ocenione kompetencje kandydata niezbędne do realizacji działań wolontariackich, określonych przez Muzeum, oraz motywacje do podjęcia wolontariatu.
 2. Podpisanie porozumienia o świadczeniu wolontariackim (spotkanie w obecności przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na wolontariusza).
 3. Odbycie szkolenia przygotowującego do realizacji świadczeń wolontariackich, organizowanego przez Muzeum.
Etap trzeci

Dołączenie (zalogowanie) do Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), w ramach którego:

 1. Muzeum z miesięcznym wyprzedzeniem aktualizuje ofertę wolontariatu. Wolontariusz deklaruje uczestnictwo w wybranym zadaniu.
 2. Wolontariusz prowadzi dziennik godzin wolontariatu (samodzielnie uzupełnia termin i liczbę przepracowanych godzin), a koordynator ds. wolontariatu w Muzeum monitoruje i akceptuje wprowadzone zmiany.
 3. Wolontariusz ma dostęp do Karty Wolontariusza (posiadacz karty może korzystać z przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza zniżek i ulg na usługi).

Logo: Z lewej strony schematyczny rysunek dłoni w kolorze czerwonym, z prawej strony tekst: Korpus Solidarności.

SOW to narzędzie Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego pn. Korpus Solidarności,