Chcesz zostać wolontariuszem w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
Sprawdź ofertę wolontariatu i wybierz zadanie lub zadania odpowiadające Twoim oczekiwaniom. Pamiętaj, że możesz przystąpić do wolontariatu akcyjnego lub stałego, indywidualnego lub grupowego. Nie wahaj się, przystąp do rekrutacji. Czekamy na Ciebie!

OFERTA WOLONTARIATU DLA UCZNIÓW – ZADANIA:

Dział Architektury Ludowej

 1. wyjazdy terenowe, badania nad budownictwem ludowym (powyżej 15 r.ż.)
 2. prace konserwacyjne, porządkowe w obrębie historycznych zagród na terenie Muzeum
 3. prace ogrodnicze w przydomowych ogródkach – ekspozycji muzealnej

Dział Kultury Materialnej i Folkloru

 1. renowacja muzealiów

Dział Udostępniania i Edukacji

 1. opracowanie gry planszowej, questingu lub gry terenowej po ekspozycji muzealnej
 2. przygotowanie młodzieżowego przewodnika po Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (wyznaczenie atrakcyjnych zabytków i opisanie tras zwiedzania Muzeum z perspektywy uczniów)
 3. zaangażowanie w działania z zakresu dostępności muzeum dla osób z niepełnosprawnościami
 4. prowadzenie warsztatów dla dzieci wg własnego pomysłu, tj. gry i zabawy, zajęcia plastyczne, podczas wydarzeń kulturalnych (do wyboru):
   • Jarmarku Wielkanocnego (kwiecień 2023 r.)
   • Nocy Muzeów (maj 2023 r.)
   • Dnia Dziecka w Muzeum (czerwiec 2023 r.)
   • Targów Miodów i Rękodzieła (październik 2023 r.)

Dział Promocji

 1. promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum (plakatowanie oraz kolportaż ulotek)
REKRUTACJA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY
Etap pierwszy

Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Muzeum. Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e–mail: muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl
lub pocztą na adres:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174 45-835 Opole
z dopiskiem Wolontariat

Kartę zgłoszeniową może wypełnić kandydat na wolontariusza lub jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:
Zgoda przedstawiciela ustawowego (283 KB, PDF)
Karta zgłoszenia niepełnoletniego kandydata na wolontariusza (367 KB, PDF)

Etap drugi

Rozmowa kandydata na wolontariusza z koordynatorem ds. wolontariatu, podczas której zostaną ocenione kompetencje kandydata niezbędne do realizacji działań wolontariackich, określonych przez Muzeum, oraz motywacje do podjęcia wolontariatu. Podpisanie porozumienia o świadczeniu wolontariackim.
spotkanie realizowane w obecności przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na wolontariusza

odbycie szkolenia przygotowującego do realizacji świadczeń wolontariackich, organizowanego przez Muzeum

Dokumenty dla wolontariusza niepełnoletniego:
Regulamin wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (83 KB, PDF)
załącznik 1 Porozumienie o świadczeniu wolontariackim (334 KB, PDF)
załącznik 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego (283 KB, PDF)
załącznik 3 Karta zgłoszenia niepełnoletniego kandydata na wolontariusza (367 KB, PDF)