OPOLSKA KOALICJA INSTYTUCJI KULTURY (OKIK)

W dniu 26.10.2022 r. oficjalnie rozpoczęliśmy współtworzenie sieci relacji między pracownikami sektora kultury w regionie opolskim, w ramach Opolskiej Koalicji Instytucji Kultury.
Instytucje założycielskie: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Fotografia prezentuje dyrektorów instytucji kultury, od lewej: Jarosław Wasik (Muzeum Polskiej Piosenki), Jarosław Gałęza (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu), Joanna Filipczyk (Galeria Sztuki Współczesnej), Małgorzata Łuczak (Miejska Biblioteka Publiczna) oraz Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Alicja Gawinek.

Podpisanie porozumienia partnerskiego OKIK (26.10.2022).

Założenia

Głównym założeniem OKIK jest wspieranie działań na rzecz rozwoju i współpracy między instytucjami wchodzącymi w skład Koalicji.
OKIK ma na celu:
1. Rozwój instytucji w zakresie:
– zwiększenia zasięgu współpracy międzyinstytucjonalnej,
– wypracowania aktywnej współpracy między pracownikami instytucji kultury zmierzającej do wymiany doświadczeń i poszerzania oferty.
2. Wspieranie wolontariatu angażującego społeczność lokalną w rozwój kultury regionu.
Powyższe cele będą realizowane m.in. poprzez:
wzajemne działania edukacyjno-szkoleniowe, organizację wspólnych wydarzeń, wymianę informacji o działalności bieżącej instytucji OKIK, wymianę wolontariuszy, wspólne uczestnictwo w Korpusie Solidarności, wspieranie działań promocyjnych.

Instytucje partnerskie OKIK

Archiwum Państwowe w Opolu
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
Fundacja Do dzieła
Fundacja Geko im. Moniki Mnich
Fundacja Opolskie Dziouchy
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Instytut Śląski w Opolu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła IIw Opolu
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki

Zaproszenie do współtworzenia OKIK

Jesteś pracownikiem/przedstawicielem instytucji kultury w Opolu lub działasz w obszarze kultury? Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę w Opolskiej Koalicji Instytucji Kultury!