Chcesz zostać wolontariuszem w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
Sprawdź ofertę wolontariatu i wybierz zadanie lub zadania odpowiadające Twoim oczekiwaniom. Pamiętaj, że możesz przystąpić do wolontariatu akcyjnego lub stałego, indywidualnego lub grupowego. Nie wahaj się, przystąp do rekrutacji. Czekamy na Ciebie!

OFERTA WOLONTARIATU DLA STUDENTÓW – ZADANIA:

Dział Architektury Ludowej

 1. Zadanie: Pomoc w pracach archiwisty: inwentaryzacja katalogu dokumentacji, zgrywanie materiału z płyt CD, wykonywanie katalogu kart fotograficznych, inwentaryzacja płyt fotograficznych, skanowanie zdjęć.
 2. Zadanie: Prace ogrodnicze w przydomowych ogródkach – ekspozycji muzealnej.

Termin realizacji: cały rok (na podstawie indywidualnych ustaleń)

Dział Udostępniania i Edukacji

 1. Zadanie: Wprowadzanie danych bibliotecznych do systemu wspomagania pracy muzeum MUZEO.
 2. Zadanie: Pomoc przy organizacji imprez plenerowych i wydarzeń muzealnych w zakresie działalności wystawienniczo-handlowej oraz kulturalno-oświatowej.
 3. Zadanie: Uczestnictwo w Akademii muzealnika – cyklicznych spotkaniach z pracownikami Muzeum (etnografem, konserwatorem, edukatorem, archiwistą, ogrodnikiem).
 4. Zadanie: Współprowadzenie działań kulturalno-oświatowych (warsztatów dla dzieci, pokazów rękodzieła, pokazów kulinarnych).

Termin realizacji: cały rok (na podstawie indywidualnych ustaleń)

 1. Zadanie: Pomoc przy organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży oraz wernisażu pokonkursowego – Majówka w skansenie 2024.

Termin realizacji: 6.05-01.06.2024 (na podstawie indywidualnych ustaleń)

Dział Finansowy

 1. Zadanie: Archiwizacja dokumentów księgowych.
 2. Zadanie: Pomoc organizacyjna przy sprzedaży biletów (imprezy biletowane MWO).

Termin realizacji: cały rok (na podstawie indywidualnych ustaleń)

Dział Promocji

 1. Zadanie: Kolportaż ulotek w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu.

Termin realizacji: 16.03.2024

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY

Dokument do pobrania i wypełnienia:
Karta zgłoszenia na wolontariusza (364KB, PDF)

Etap pierwszy

Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Muzeum. Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e–mail: muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl
lub pocztą na adres:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174 45-835 Opole
z dopiskiem Wolontariat

Kartę zgłoszeniową wypełnia kandydat na wolontariusza.

Etap drugi
 1. Rozmowa kandydata na wolontariusza z koordynatorem ds. wolontariatu, podczas której zostaną ocenione kompetencje kandydata niezbędne do realizacji działań wolontariackich, określonych przez Muzeum, oraz motywacje do podjęcia wolontariatu.
 2. Podpisanie porozumienia o świadczeniu wolontariackim (spotkanie w obecności przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na wolontariusza).
 3. Odbycie szkolenia przygotowującego do realizacji świadczeń wolontariackich, organizowanego przez Muzeum.
Etap trzeci

Dołączenie (zalogowanie) do Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), w ramach którego:

 1. Muzeum z miesięcznym wyprzedzeniem aktualizuje ofertę wolontariatu. Wolontariusz deklaruje uczestnictwo w wybranym zadaniu.
 2. Wolontariusz prowadzi dziennik godzin wolontariatu (samodzielnie uzupełnia termin i liczbę przepracowanych godzin), a koordynator ds. wolontariatu w Muzeum monitoruje i akceptuje wprowadzone zmiany.
 3. Wolontariusz ma dostęp do Karty Wolontariusza (posiadacz karty może korzystać z przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza zniżek i ulg na usługi).

Logo: Z lewej strony schematyczny rysunek dłoni w kolorze czerwonym, z prawej strony tekst: Korpus Solidarności.

SOW to narzędzie Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego pn. Korpus Solidarności,