Chcesz zostać wolontariuszem w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
Sprawdź ofertę wolontariatu i wybierz zadanie lub zadania odpowiadające Twoim oczekiwaniom. Pamiętaj, że możesz przystąpić do wolontariatu akcyjnego lub stałego, indywidualnego lub grupowego. Nie wahaj się, przystąp do rekrutacji. Czekamy na Ciebie!

OFERTA DLA PRACUJĄCYCH I SENIORÓW – ZADANIA:

Dział Architektury Ludowej

 • wyjazdy terenowe, badania nad budownictwem ludowym
 • prace konserwacyjne, porządkowe w obrębie historycznych zagród na terenie Muzeum
 • prace ogrodnicze w przydomowych ogródkach – ekspozycji muzealnej

Dział Kultury Materialnej i Folkloru

 • renowacja muzealiów

Dział Udostępniania i Edukacji

 • ożywienie ekspozycji muzealnej poprzez realizację pokazów rękodzieła, dawnego rzemiosła oraz gotowania w zabytkowych chałupach (kuchnia śląska, kuchnia kresowa), w zależności od indywidualnych predyspozycji
 • opracowanie questingu / gry terenowej po ekspozycji muzealnej
 • wprowadzanie danych bibliotecznych do programu MUZEO
 • współprowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym zajęć dedykowanych osobom niepełnosprawnym
 • prowadzenie warsztatów dla dzieci wg własnego pomysłu, tj. gry i zabawy, zajęcia plastyczne, podczas wydarzeń kulturalnych (do wyboru):
   • Nocy Muzeów (14 maja 2022 r.)
   • Dnia Dziecka w Muzeum (4 czerwca 2022 r.)
   • Pikniku ekologicznego Głos mają ryby (11 września 2022 r.)
   • Jesiennych Targów Miodów i Rękodzieła (16 października 2022 r.).

Dział Promocji

 • promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum (plakatowanie oraz kolportaż ulotek)
 • tworzenie krótkich filmików promocyjnych o Muzeum
 • opieka nad zespołami folklorystycznymi podczas 45. Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum (10 kwietnia 2022 r.)

 

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY:

Etap pierwszy

 • wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Muzeum. Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e–mail: muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl lub pocztą na adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174 45-835 Opole z dopiskiem Wolontariat
 • kartę zgłoszeniową wypełnia kandydat na wolontariusza.

Dokument do pobrania i wypełnienia:
Karta zgłoszenia na wolontariusza (364KB, PDF)

Etap drugi

 • rozmowa kandydata na wolontariusza z koordynatorem ds. wolontariatu, podczas której zostaną ocenione kompetencje kandydata niezbędne do realizacji działań wolontariackich, określonych przez Muzeum, oraz motywacje do podjęcia wolontariatu
 • podpisanie porozumienia o świadczeniu wolontariackimEtap trzeci
 • odbycie szkolenia przygotowującego do realizacji świadczeń wolontariackich, organizowanego przez Muzeum

Dokumenty dla wolontariusza pełnoletniego
Regulamin wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (83 KB, PDF)
załącznik 1 Porozumienie o świadczeniu wolontariackim (334 KB, PDF)
załącznik 2 Karta zgłoszenia kandydata na wolontariusza (364 KB, PDF)