Chcesz zostać wolontariuszem w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu?
Sprawdź ofertę wolontariatu i wybierz zadanie lub zadania odpowiadające Twoim oczekiwaniom. Pamiętaj, że możesz przystąpić do wolontariatu akcyjnego lub stałego, indywidualnego lub grupowego. Nie wahaj się, przystąp do rekrutacji. Czekamy na Ciebie!

OFERTA WOLONTARIATU DLA PRACUJĄCYCH I SENIORÓW – ZADANIA:

Dział Architektury Ludowej
 1. Wyjazdy terenowe, badania nad budownictwem ludowym.
 2. Prace konserwacyjne, porządkowe w obrębie historycznych zagród na terenie Muzeum.
 3. Prace ogrodnicze w przydomowych ogródkach – ekspozycji muzealnej.
Dział Kultury Materialnej i Folkloru
 1. Pomoc w pracach magazynowych (porządkowanie i układanie zabytków wg kategorii).
 2. Opis muzealiów – nauka zasad i ich realizacja w praktyce.
 3. Drobne prace konserwatorskie przy zabytkach (ekspozycja muzealna).
Dział Udostępniania i Edukacji
 1. Wprowadzanie danych bibliotecznych do systemu wspomagania pracy muzeum MUZEO.
 2. Wykonywanie prac kancelaryjnych.
 3. Pomoc przy organizacji imprez plenerowych i wydarzeń muzealnych.
 4. Realizowanie działań kulturalno-oświatowych (warsztatów dla zwiedzających, pokazów rękodzieła, pokazów kulinarnych) podczas:
  • Jarmarku Wielkanocnego (2 kwietnia 2023 r.);
  • Nocy Muzeów (13 maja 2023 r.);
  • Dnia Dziecka w Muzeum (3 czerwca 2023 r.);
  • Festiwalu Kultury bez Barier (wrzesień 2023 r.);
  • Targów Miodów i Rękodzieła (1 października 2023 r.).

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY

Dokument do pobrania i wypełnienia:
Karta zgłoszenia na wolontariusza (364KB, PDF)

Etap pierwszy

Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Muzeum. Kartę zgłoszeniową należy wysłać drogą elektroniczną na adres e–mail: muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl
lub pocztą na adres:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174 45-835 Opole
z dopiskiem Wolontariat

Kartę zgłoszeniową wypełnia kandydat na wolontariusza.

Etap drugi
 1. Rozmowa kandydata na wolontariusza z koordynatorem ds. wolontariatu, podczas której zostaną ocenione kompetencje kandydata niezbędne do realizacji działań wolontariackich, określonych przez Muzeum, oraz motywacje do podjęcia wolontariatu.
 2. Podpisanie porozumienia o świadczeniu wolontariackim (spotkanie w obecności przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na wolontariusza).
 3. Odbycie szkolenia przygotowującego do realizacji świadczeń wolontariackich, organizowanego przez Muzeum.
Etap trzeci

Dołączenie (zalogowanie) do Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), w ramach którego:

 1. Muzeum z miesięcznym wyprzedzeniem aktualizuje ofertę wolontariatu. Wolontariusz deklaruje uczestnictwo w wybranym zadaniu.
 2. Wolontariusz prowadzi dziennik godzin wolontariatu (samodzielnie uzupełnia termin i liczbę przepracowanych godzin), a koordynator ds. wolontariatu w Muzeum monitoruje i akceptuje wprowadzone zmiany.
 3. Wolontariusz ma dostęp do Karty Wolontariusza (posiadacz karty może korzystać z przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza zniżek i ulg na usługi).

Logo: Z lewej strony schematyczny rysunek dłoni w kolorze czerwonym, z prawej strony tekst: Korpus Solidarności.

SWO to narzędzie Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego pn. Korpus Solidarności,