Kultura i tradycja łączą

Znaki graficzne informujące o finansowaniu projektu polsko-czeskiego.

Projekt ma na celu rozwój współpracy społeczności lokalnej i dzielenie się dobrymi praktykami

pomiędzy przedstawicielami społeczności z obu stron granicy, w tym promowanie integracji obszaru transgranicznego, w odniesieniu do wspólnej kultury i tradycji.

W ramach projektu odbędzie się spotkanie wyjazdowe (warsztaty) przedstawicieli z terytorium Czech na terytorium polskiego partnera, a także wspólne spotkanie członków społeczności po czeskiej i polskiej stronie granicy w związku z działaniami w zakresie tradycji i folkloru obu podmiotów partnerskich. Integralną częścią projektu jest stworzenie związanych z nim wspólnych materiałów i elementów promocyjnych.

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Bystrzyckiego.

Strona internetowa projektu: https://pl.cz-pl.eu/

Prezentacja „Kultura i tradycja łączą” (4,91 MB, PDF)

VIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Szanowni Państwo!

Cieszymy się, że w bieżącym roku będziemy realizować ósmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. W jego ramach odbędą się dwa konkursy: XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022 XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany, dwie stacjonarne oraz dwie internetowe wystawy pokonkursowe, poświęcone tematyce zdobienia jaj wielkanocnych i malowaniu porcelany opolskiej, które prezentowane będą w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i na stronie internetowej. Jako działania wzmacniające przewidujemy przeprowadzenie darmowych – mobilnych i stacjonarnych – warsztatów dla dorosłych z zakresu zdobienia jaj wielkanocnych i malowania opolskiej porcelany.

Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej (unikalnej w skali kraju i Europy – wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: umiejętności wykonywania kroszonki opolskiej (2019) oraz pisania pisanek na Śląsku Opolskim (2020) a także wytworów innych tradycyjnych technik zdobienia jaj wielkanocnych: oklejania sitowiem, trawienia kwasem) oraz unikalnej umiejętności przenoszenia wzoru z kroszonki na opolską malowaną porcelanę (wpisanej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2019 roku). W celach promocyjnych planujemy wykonanie dwóch wielkich makiet kroszonek z żywicy poliuretanowej, które zamierzamy ulokować w gminach Izbicko i Tarnów Opolski. Jeżeli uda się pozyskać wystarczające środki finansowe, to planowane jest również przygotowanie wydawnictwa w języku Breille’a poświęconego zdobieniu jaj wielkanocnych i porcelany opolskiej.

Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe.

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Logotypy informujące o dofinansowaniu zadania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego, patronat honorowy Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie Twórców Ludowych.


BEZPŁATNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE ZE ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH!

W ramach XXXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022 planowane są przez pracowników i twórców z STL bezpłatne zajęcia warsztatowe w wersji stacjonarnej i mobilnej – dla 30 grup. Działania te przeznaczone będą dla szerokiego grona osób – dzieci i młodzieży, dorosłych, emerytów i osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji zajęć od 14 lutego do 9 marca 2022 r.

Miejsce działań projektowych: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, szkoły, domy kultury i inne (wg składnych zamówień).

Liczebność uczestników, forma realizacji będzie uzależniona od aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę nadsyłać drogą mailową na adres bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl lub telefonicznie pod numer 77 457 23 49 w.120, 606 355 549.


BEZPŁATNE ZAJĘCIA ZE ZDOBIENIA PISANEK

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty zdobienia pisanek. Będą to działania wzmacniające VIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego prowadzone przez twórczynie; Halinę Jakubowską i pochodzącą z Ukrainy – Julię Datchenko. Zajęcia odbędą się w terminach 2-3, 9-10 (Halina Jakubowska), 16-17, 23-24.07.2022 r. (Julia Datchenko), w godz. 9.00-13.00,  w sali audiowizualnej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (w budynku recepcyjno-administracyjnym).

Warunki uczestnictwa
Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia białych jaj wydmuszek (kurzych lub gęsich) – 6 szt,, organizator zapewnia narzędzia (szpilki, kiski, kominki do podgrzewania wosku i inne) i materiały (barwniki, woski i inne), pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć. Maksymalna liczba uczestników w dwudniowych warsztatach – 10 osób.

Zapisy
Zapisy przyjmujemy wyłącznie na dwudniowe warsztaty. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie kaucji w wysokości 50,00 zł wpłaconej na konto Muzeum Wsi Opolskiej. Pieniądze zostaną zwrócone po zakończeniu warsztatów (prosimy w przelewach o umieszczenie numeru konta na które muzeum dokona zwrotu).
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 23 49606 355 549 e-mail: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl


XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022

W 2019 roku umiejętność wykonywania opolskich kroszonek, a w 2020 roku umiejętność wykonywania pisanek na Śląsku Opolskim zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Po przeprowadzonej w gronie etnografów i twórców ludowych dyskusji zapadła decyzja o zmianie drugiego członu nazwy konkursu z Kroszonki Opolskie na Opolskie Kroszonki i Pisanki. W ten sposób została podkreślone znaczenie obu technik dla współczesnej kultury tradycyjnej Śląska Opolskiego.

W okresie od 14 lutego do 9 marca 2022 roku przeprowadzone zostały działania wzmacniające w postaci warsztatów zdobienia jaj wielkanocnych. Wzięły w nich udział dzieci i młodzież ze szkół i ośrodków kultury rozlokowanych na terenie województwa opolskiego. Zajęcia były realizowane w formule stacjonarnej (Muzeum Wsi Opolskiej) i mobilnej (placówki w terenie). W trakcie warsztatów prowadzonych przez twórców z Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych dzieci mogły zapoznać się z trzema tradycyjnymi technikami zdobienia jaj wielkanocnych: rytowniczą (drapanie), batikowa (pisanie woskiem) i trawienia kwasem. W 52 zajęciach wzięło udział 1200 osób.

XXXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022 zorganizowana została przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy współpracy Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Projekt ten został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Konkurs ze względu na panujące obostrzenia epidemiologiczne został zrealizowany w formule hybrydowej. Część uczestników wykonała prace w domu i dostarczyła je do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w terminie do 11 marca (dzieci i młodzież) oraz 12 marca (dorośli) 2022 roku. Pozostałe osoby wzięły udział w wersji stacjonarnej konkursu, po uprzednim dokonaniu wpisu na listę uczestników. O udziale w wersji stacjonarnej decydowała kolejność zgłoszeń (obowiązywał limit spowodowany zaleceniami sanitarnymi – 40 osób). Uczestnicy konkursu dla dzieci i młodzieży zobowiązani byli do dostarczenia dwóch własnoręcznie wykonanych kroszonek, pisanek, jajek trawionych kwasem lub oklejanek, natomiast osoby dorosłe miały dostarczyć trzy ozdobione jaja. W konkursie wzięło udział 54 osoby dorosłe oraz 55 osób w kategorii: dzieci i młodzież szkolna.

Po zakończeniu przewodu konkursowego prace zostały przekazane pracownikom muzeum. Komisja konkursowa w składzie: Julita Ćwikła (Muzeum w Raciborzu), Joanna Kurbiel (Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu), Anna Grabińska-Szczęśniak, Anna Jurczyk (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), Stefania Topola (honorowy prezes Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych) i Bogdan Jasiński (Muzeum Wsi Opolskiej) dokonała w dniu 18 marca 2022 roku oceny zgodnie z następującymi kryteriami:

  • zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
  • precyzja i dokładność wykonania
  • walory artystyczne

z zachowaniem podziału na następujące techniki:

  • kroszonki – jajka wykonane techniką rytowniczą (drapane)
  • pisanki – jajka wykonane techniką batikową (pisane woskiem)
  • jajka wykonane innymi technikami (np. trawione kwasem, oklejane, obszywane)

oraz kategorie wiekowe

  • dzieci młodsze (do 10 lat)
  • dzieci starsze (11-14 lat)
  • młodzież szkolna (15-18 lat)
  • osoby dorosłe

Komisja postanowiła nagrodzić 39 osób dorosłych oraz 31 dzieci młodzieży szkolnej. Dodatkowo Oddział Opolski STL nagrodził swoich ośmiu zasłużonych  twórców ludowych.

Uroczyste wręczenie  nagród oraz dyplomów miało miejsce w dniu 10 kwietnia 2022 roku, w trakcie imprezy plenerowej Jarmark Wielkanocny w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Nagrody finansowe i rzeczowe w wysokości 9980,00 zł zostały ufundowane ze srodków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W gronie osób wręczających nagrody byli: marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej Jarosław Gałęza, prezes Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych Helena Wojtasik i pracownik Muzeum Wsi Opolskiej odpowiedzialny za projekt Bogdan Jasiński. O godz  12.00 w spichlerzu z Grudyni Wielkiej została otwarta wystawa pokonkursowa Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022, której scenariusz i aranżację przygotował Marek Krajewski. Nagrodzone i wyróżnione przez jury prace przeszły na własność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Nagrody i wyróżnienia w XXXI Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział większość uznanych opolskich pisankarek. Technika batikowa, najstarsza ze znanych na Opolszczyźnie, polega na pisaniu rozgrzanym woskiem po powierzchni jajka za pomocą specjalnego narzędzia zwanego kiską lub przy użyciu szpilki. Wosk jest stale podgrzewany, po to, aby pozostał w stanie ciekłym. Po pierwszym opisaniu jajo umieszcza się w rozpuszczonym w wodzie barwniku. Następnie zostaje naniesiony kolejny wzór a jajko zanurzone w innym barwniku. Istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności farbowania tzn. rozpoczynamy od koloru najjaśniejszego kończąc na najciemniejszym. Z osuszonego jajka twórcy za pomocą rozgrzewanej na elektrycznej kuchence  ściereczki zdejmują warstwę wosku, w wyniku czego pojawia się wielobarwna kompozycja.

Po raz pierwszy nagrodę specjalną im. Jerzego Lipki uzyskała osoba wytwarzająca pisanki. Jest to Halina  Jakubowska z Tułowic, która od 2014 roku regularnie zdobywa I nagrodę w kategorii batiku. Dzięki wykonanej olbrzymiej pracy znalazła się w gronie najwybitniejszych opolskich pisankarek. Początkowo wykonywała pisanki o stylistyce zbliżonej do ornamentyki wołyńskiej. Z czasem twórczyni zaczęła nawiązywać do stylistyki i wzornictwa huculskiego, choć kolory na jej dziełach są znacznie bardziej wysublimowane od pierwowzorów. Jajka pisze w ornamenty geometryczne z charakterystycznymi symbolami solarnymi: rozetami i krzyżami; nieskończoności; zoomorficznymi: końmi, baranami, jeleniami, ptakami, rybami lub fitomorficznymi z charakterystycznym drzewkiem życia. I nagrodę w tej kategorii uzyskała również pochodząca z Tułowic Wiesława Żytkiewicz, która pisania jaj nauczyła się od swojej cioci tworzy zaledwie od kilku lat. W swojej twórczości również wykorzystuje motywy huculskie. Wśród ornamentów widnieją  jodełki, wiatraczki, rozety, krzyże, ptaki, jelenie, konie, drzewo życia.  Obie twórczynie do zdobienia jaj używają kiski.  Kiską opisuje jajka Helena Wojtasik, organizatorka zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizatorka Święta Opolskiej Pisanki. Przy pomocy szpilki jajka opisują Dorota Garbiec i siostry Jadwiga Chromik oraz Wiesława Grzybowska. Na ich bardzo kolorowych pisankach dominują wzory o kształcie rozetek i jodełek. W kategorii dzieci zanotowano  znaczny postęp w stosunku do lat uprzednich, co jest wynikiem doskonałej pracy wykonanej w ośrodku tułowickim i w szkołach w Dąbrowie oraz Wierzbicy Górnej. Na szczególną uwagę zasługują dzieła Amelii Brój i Klaudii Czaji.

W kategorii dorosłych zdecydowaną większość z wykonanych podczas konkursu prac stanowiły kroszonki. Jajka te zdobione są przy użyciu techniki rytowniczej, polegającej na wyskrobywaniu ornamentu za pomocą ostrego narzędzia (specjalnego nożyka z odpowiedniej jakościowo stali, nożyka do tapet, wiertła dentystycznego) na uprzednio zabarwionej skorupce jajka. Do niedawna do zdobienia używano jedynie jajka pełne, które gotowano na wolnym ogniu od 1,5 do 3-4 godzin, żeby jajko nie sfermentowało. Spośród uczestników konkursu tylko dwie osoby dorosłe i kilka dzieci ozdobiły jaja pełne. Pozostali twórcy ozdobili wypreparowane wydmuszki.

Przed farbowaniem zewnętrzna powierzchnia skorupki musi zostać odtłuszczona za pomocą środka myjącego. Dzięki temu skorupka dobrze przyjmuje barwnik. Większość twórców użyła do farbowania barwniki chemiczne. Najczęściej spotykanym barwnikiem tego typu są farby do tkanin, rozpuszczane w odpowiedniej proporcji w gorącej wodzie. Jako utrwalacz stosuje się ocet. Ornamenty wyryte na  zabarwionym w ten sposób jajku są znacznie czystsze i bardziej kontrastowe, niż na powierzchni ufarbowanej w naturalnych barwnikach. Zastosowanie naturalnego barwnika stwarza jednak możliwość uzyskania efektu głębszego cieniowania. Jedynie kilka osób dorosłych i dzieci zabarwiło jaja w popularnej niegdyś cebulance czyli wywarze uzyskiwanym z gotowanych łupin cebuli. Część osób  do zabarwienia jaj zastosowała różnokolorowe tusze lub wywary z kolorowej bibuły, gotowanej w gorącej wodzie.Na jajkach wykonanych w trakcie konkursu dominują motywy fitomorficzne (roślinne) w postaci stylizowanych wici, kwiatów, liści. Przeważają kompozycje dwustronnie symetryczne o układzie pionowym (niekiedy poziomym) oraz w postaci zgeometryzowanych przedstawień. Kilka osób przyozdobiło jajka motywami zoomorficznymi tj. wizerunkami baranków, kogutów, kurczaków, zajączków które są symbolami Świąt Wielkanocnych.

O bardzo wysokim poziomie wykonanych kroszonek świadczy liczba przyznanych nagród i wyróżnień: 27 spośród 39 w kategorii dorosłych.

Ewa Giemza wykonała pięknie cieniowane jajka w kolorze zielonym. Na uwagę zasługują również prace Renaty Janik o bardzo wyraźnym i kontrastowym rysunku. Prace klanu kroszonkarskiego, wywodzącego się  z Obrowca: Elżbiety Pazur, Wiolety Obrzud, Gizeli Śmieszek, Sonii Fikus utrzymane są w bardzo tradycyjnym nurcie, gdzie dominują dwustronne symetryczne kompozycje roślinne. Nestorka rodu Elżbieta Pazur ozdabia kroszonki w tradycyjny wzór opolskiej róży. W przypadku Marioli Blani i Patryka Blani mamy do czynienia z  bardzo wypracowanymi dziełami, przy czym drugi z wymienionych twórców piękne kroszonki w kolorze czarnym z bardzo wyrazistą ornamentyką. Bardzo ciekawe i utrzymane w tradycyjnej ornamentyce jajka są dziełem twórczyń z Dańca: rodzinnego klanu Joszko: matki Grażyny i córki Andrei. Prace Adrianny Kozyry (z domu Joszko) są doskonałe pod względem technicznym, lecz ich finezyjna miniaturowość sprawia, że są przez to niezbyt czytelne i zbliżają się ku wzornictwu modernistycznemu. Interesujące są dzieła Katarzyny Okos, nawiązujące do tradycyjnego wzornictwa, w którym pojawia się także motyw róży. Twórczyni zdobi kroszonki we wzory bardzo czytelne i precyzyjne. Pośród dzieci należy zwrócić szczególną uwagę na wyjątkowo piękne, tradycyjne kroszonki Wiktorii Pissarczyk (14 lat), która pobiera nauki u matki, znanej twórczyni ludowej Iwony Pissarczyk. Ciekawe są prace młodziutkich Emilii Schmidt, Izabelii Okos i Emilii Kozyry – wszystkie one pochodzą z rodów kroszonkarskich. Interesujące zdobienia na jajkach pełnych zafarbowanych w cebuli wykonały uczennice ze szkoły w Głogówku: Martyna Larysz. Aleksandra Poremba i Zofia Ćwięczek. Wśród przedstawicieli młodzieży najciekawiej jajka ozdobił Jacek Topola, wnuk najbardziej znanej opolskiej twórczyni Stefanii Topoli.

W konkursie wzięło udział 6 osób osób zdobiących jajka rdzeniem sitowiem (oklejanki). Sitowie jest zbierane jesienią, kiedy posiada najlepsze właściwości. Wysuszone, przechowywane jest w woreczku. Przed ozdabianiem jaj jest nawilżane, aby uzyskać odpowiednią giętkość i sprężystość. Tak przygotowane jest naklejane na powierzchnię jajka w różne fantazyjne wzory, najczęściej spiralne, proste lub łukowate. Uzupełnienie ornamentu stanowią różnobarwne włóczki. Najwyższy poziom zawansowania charakteryzuje prace Agnieszki Rosickiej prezentujące bardzo finezyjne wzornictwo. Ładne i czyste oklejanki tworzą Katarzyna Wirzeska i Maria Maciak.

Wykaz laureatów – kategoria: dorośli
Wykaz laureatów – kategoria: dzieci i młodzież szkolna
Wykaz laureatów – wyróżnienia Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Dokumenty do pobrania:


Bezpłatne zajęcia z malowania porcelany opolskiej

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany). Zajęcia odbędą się w terminach 5-7 (prowadzący Małgorzata Mateja), 12-14 (Teresa Ozimek), 19-21 (Agnieszka Okos) i 26-28 (Stefania Topola) sierpnia 2022 roku w godzinach od 9.00 do 13.00, w sali audiowizualnej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (nowym budynku recepcyjno – administracyjnym). Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 23 49, 606 355 549 e-mail: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl


XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany 2022

Informacje o konkursie

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie malowania porcelany opolskiej. To jedyna tego typu impreza na terenie województwa opolskiego. Organizator zapewnia materiały niezbędne do uczestnictwa w przewodzie konkursowym: porcelanę i farby naszkliwne. Konkurs malowania porcelany składa się z dwóch wydarzeń: przewodu konkursowego i wystawy pokonkursowej. Konkurs odbędzie się 30.08 2022 roku w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przewód przeprowadzany jest w godzinach od 9.00 do 17.00. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Podczas zdawania pracy konkursowej każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników. Wykonane prace zostaną wypalone w muzealnym piecu ceramicznym a następnie ocenione przez komisję konkursową.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w trakcie imprezy plenerowej X Święto Plonów – Targi Miodów 16.10.2022 roku. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do 30.11.2022 roku. Do wystawy dołączona będzie prezentacja multimedialna i informator.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, w tym uczestników warsztatów!

Słów kilka o technice malowania opolskiej porcelany

Technika malowania opolskiej porcelany ma swoje początki w drugiej połowie lat 60. XX w. Wcześniej drapano wzory z kroszonek w natryskiwanej z lekka podsuszonej farbie. Niestety podczas transportu do wypału udekorowane naczynia często ulegały uszkodzeniom (ukruszenie farb). W toku kilkuletnich prób opracowano nową technologię ozdabiania porcelany. Białą powierzchnię naczyń malarki dekorują przy użyciu stalówki z obsadką. Pierwszy etap ozdabiania stanowi malowanie konturów kompozycji przy użyciu czarnej farby naszkliwnej. W przypadku dużych powierzchni np. wazonów, kompozycję trzeba wcześniej rozrysować przy użyciu mazaka, choć wiele poczatkujących twórczyń robi tak również w przypadku naczyń o mniejszych rozmiarach. Zużyte stalówki o szerszym zakończeniu używane są do nakładania kolorów. Podczas malowania obowiązuje reguła „od szczegółu do ogółu”, czyli najpierw zamalowujemy środek kwiatka, a na końcu obrzeża płatków. Farby naszkliwne mieszane są z tzw. balsamem, Do jego produkcji stosuje się w odpowiednich proporcjach kalafonię, olej wrzecionowy i terpentynę balsamiczną. Zbyt gęsty balsam powoduje, że farba trzyma się stalówki, dla rozrzedzenia jego konsystencji należy dodać kilka kropel terpentyny balsamicznej. Farby naszkliwne szybko schną. Wysuszone naczynia są załadowywane do pieca służącego do wypału ceramiki. Proces wypalania przeprowadza się w temperaturze około 800 stopni C.

Współcześnie większość twórczyń maluje drobne wzory przedstawiające piękne kwiaty i wici roślinne, niekiedy wzbogacane o ornamenty zoomorficzne. Tylko niektóre z nich wykonują duże czytelne malunki, nawiązujące do dawnej stylistyki. Nadal jednak zachowany został indywidualny charakter malatur oraz kolorów. Rozpowszechniło się nieznane wcześniej cieniowanie. Z rzadka na opolskiej porcelanie pojawiają się wzory jednobarwne (brązowe, zielone, niebieskie, czarne). Kolorem podstawowym są niebieski i jego odcienie, jako uzupełnienie stosuje się czerwień, pomarańcz i zieleń, a dopełnienie całości stanowią żółty, biały i niekiedy brąz. Niektórzy z twórców używają koloru fioletowego tzw. purpury – rzadko wykorzystywanego ze względu na wysoką cenę barwnika używanego do jego wytwarzania. Żeby malowany na powierzchni naczynia wzór był czytelniejszy pomiędzy ornamenty wprowadzono dookolnie wolną przestrzeń. W ten sposób tworzy się popularny szlaczek.

XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany 2022

Podobnie jak w lat uprzednich w miesiącu sierpniu przeprowadzono cykl czterech trzydniowych warsztatów zdobienia porcelany prowadzonych przez uznane opolskie malarki porcela­ny: Teresę Ozimek, Stefanię Topolę, Agnieszkę Okos i Małgorzatę Mateję. Artystki przygotowały farby oraz narzędzia dla uczestników, którzy przynosili ze sobą porcelanę. W trakcie działań prowadzący dzie­lili się posiadaną wiedzą praktyczną z dziedziny zdobienia porcelany, począwszy od bazy materiałowej, poprzez techniki zdobienia aż po proces wypału. W zajęciach uczestniczyło ponad 240 osób. Kilkanaście osób z tego grona wzięło udział w przewodzie konkursowym.

Na początku sierpnia wykonany został przez grafika Marka Krajewskiego projekt plakatu promującego konkurs. Po wydruku plakatów zostały one rozmieszczone na slupach ogłoszeniowych na terenie Opola oraz w ośrodkach kultury na terenie województwa opolskiego. Dla celów promocyjnych zrealizowano nagrania w radiach: DOXA, Opole, Złote Przeboje i telewizji regionalnej TVP 3 Opole. W drugiej połowie sierpnia dokonano zakupu materiałów i surowców do przeprowadzenia przewodu konkursowego: farb naszkliwnych i naczyń porcelanowych.

XI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany odbył się w dniu 30 sierpnia 2022 roku. Wzięło w nim udział 34 uczestników, pochodzących wyłącznie z województwa opolskiego. Przewód został przeprowadzony w sali audiowizualnej budynku administracyjno-biurowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W otwarciu imprezy udział wzięli: dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza oraz koordynator projektu Bogdan Jasiński. Po dokonaniu wpisu na listę uczestników każda z osób losowała zestaw porcelany do zdobienia – filiżankę ze spodkiem, kubek ze spodkiem lub duży płaski talerz. Farby naszkliwne używane przez uczestników przewodu konkursowego zostały przygotowane przez Małgorzatę Mateję i Stefanię Topolę. Podczas konkursu pojawili się przedstawiciele lokalnych massmediów: pracownicy Radio Opole, Radio Doxa i TVP3 Opole, którzy nagrali krótkie relacje z jego przebiegu. Czas trwania przewodu konkursowego wynosił osiem godzin. W jego trakcie twórcy udekorowali naczynia a następnie przekazali je pracownikowi muzeum. Prace ułożono na stołach, gdzie uległy podsuszeniu. W ciągu następnych dwóch dni pani Alicja Kwiatkowska załadowała porcelanę do pieca ceramicznego, będącego własnością muzeum i przeprowadziła jej wypał. Wypalone dzieła, po wystudzeniu pieca, wyładowano i przewieziono z powrotem na salę audiowizualną.

W dniu 3 września 2022 roku zebrało się jury złożone ze śląskich etnografów i specjalistów tematu. W obradach udział wzięli: Alicja Kwiatkowska (były kierownik działu zdobienia porcelany w opolskiej Cepelii), Julita Ćwikła (etnograf z Muzeum w Raciborzu), Izabela Jasińska (etnograf z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu), Joanna Kurbiel (etnograf z Mu­zeum Etnograficznego we Wrocławiu), Stefania Topola (honorowy prezes Opolskiego Oddziału Stowarzy­szenia Twórców Ludowych, najwybitniejsza opolska zdobniczka porcelany) i Bogdan Jasiński (etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu). Jako podstawowe kryteria oceny prac przyjęto: technikę wykonania, układ kompozycji i zgodność wzornictwa z tradycyjnymi motywami.

Jak co roku większość prac konkursowych prezentowała bardzo wysoki i wyrównany poziom. Wpływ na to miały zapewne bezpłatne warsztaty jak i dodatkowe zajęcia odbywające się cztery razy w miesiącu w Mu­zeum Wsi Opolskiej w Opolu. Bierze w nich udział około 25 osób. Sześć spośród nich zdobyło w tegorocznym konkursie nagrody i wyróżnienia.

Jury przyznało łącznie 5 nagród i 12 wyróżnień. Większość uczestników konkursu ozdobiła naczynia w wielobarwne kompozycje roślinne: mniej lub bardziej fantazyjne kwiaty i wici wzbogacone niekiedy o motywy zoomorficzne: biedronki, ptaki, motyle, ślimaki. Joanna Krok-Alberska wykonała pracę monochromatyczną (konturową) w kolorze czarnym a Stanisława Piasecka w dwóch kolorach: zielonym i czarnym.

Laureat­ką nagrody głównej w XI Wojewódzkim Konkursie Malowania Porcelany po raz pierwszy została Grażyna Czekała, jedna z najbardziej znanych i najlepszych opolskich zdobniczek porcelany. Na talerzu twórczyni namalowała bardzo czystą i przejrzystą kompozycję z charakterystycznymi niedużymi kwiatami. Centralnie umieściła kwiatowo-roślinny wzór oddzielony wąskim szlaczkiem od dookolnej zwartej kompozycji, powyżej której biegnie drugi szlaczek. Małgorzata Mateja   udekorowała talerz w bardzo przejrzystą kompozycję. Centralnie namalowała pięć niebieskich kwiatów i pięć większych czerwonych półkwiatów otoczonych półkolistymi szlaczkami. Całość tej kompozycji otoczona jest dokolnym wąskim szlaczkiem, powyżej którego biegnie szeroki dookolny ornament. Przy krawędzi talerza twórczyni namalowała wąski szlaczek.

Anna Wieszołek (z domu Ozimek) i Teresa Ozimek stworzyły na filiżankach podobne w formie i kolorystce kompozycje, w których pośrodku namalowały dookolny szeroki ornament roślinno-kwiatowy w pięknych, pastelowych barwach. Przy brzegach poprowadziły pojedyncze szlaczki w postaci listków i nie­bieskich kwiatów. Obie twórczynie malują niektóre kwiaty uzyskując efekt zbliżony do fladrowania – spływania, przenika­nia się kolorów. Ewa Giemza namalowała na filiżance ze spodkiem bardzo przejrzystą i wyrazista kolorystycznie kompozycję kwiatowo-roślinną z czterema niebieskimi, czterema czerwonymi i dwoma czerwonymi kwiatami otoczonymi zielonymi wiciami i liśćmi. Przy brzegach poprowadziła szlaczki złożone z niebieskich kwiatków i zielonych listeczków.

Bardzo duży i czytelny ornament kwiatowy w niepowtarzalnej, pastelowej kolorystyce namalowała na kubku ze spodkiem Sabina Kurek. Efekt ten uzyskuje dzięki umiejętnemu nakładaniu na powierzchnię naczynia cienkiej warstwy farby. Podczas zdobienia zastosowała technikę cieniowania. Joanna Krok-Alberska po raz pierwszy znalazła się w gronie laureatów konkursu. Namalowała na talerzu bardzo ładną monochromatyczną kompozycję (czarny kolor) z umieszczonym centralnie ornamentem roślinno-kwiatowym oddzielonym szlaczkiem od czterech odrębnych wzorów, za którymi namalowany jest kolejny szlaczek. Ornamentyka i kolorystyka nawiązuje pośrednio do dzieł twórczyń z lat 70. i 80. XX wieku. Rozbudowany w formie i kolo­rystyce ornament namalowała również Agnieszka Rosicka, przy czym ładne, pastelowe, cieniowane niebieskie, czerwone i różowe kwiaty współgrają tu z delikatną zielenią liści i wici roślinnych. Poczynania artystyczne tej twórczyni charakteryzuje bardzo wyraźny progres.

Bardzo interesująco prezentuje się praca Stanisławy Piaseckiej. Namalowała ona na talerzu gęsty dwubarwny, czarno-zielony ornament o zgeometryzowanej formie, zachowując przy tym tradycyjne roślinno-kwiatowe wzornictwo. Całość do złudzenia przypomina wzór tworzony przez koronczarki. Tonacja zastosowanych przez Ewę Sumlińską barw jest wielokolorowa i bardzo żywa, kompozycja bardzo czysta i przejrzysta. Spośród wzorów namalowanych na talerzu zwraca uwagę charakterystyczny zbliżony kształtem do połowy łódki motyw kwiatowy. Irena Słaboń udekorowała talerz centralnie w bardzo gęsty i zwarty ornament roślinno-kwiatowy, miejscami wzbogacony o elementy zoomorficzne w postaci ptaków, motyli, biedronek i mrówek. Następnie poprowadziła wąski szlaczek oddzielający centrum od dookolnego szerokiego ornamentu. Przy brzegu namalowała kolejny szlaczek. W ornamentach artystki przeważają kwiaty w kolorze niebieskim, żółtym, czerwo­nym i pomarańczowym o ciemnej tonacji.

Renata Janik ozdobiła talerz w gęsty i zwarty ornament kwiatowo-roślinny z typowym dla niej trójkątnymi zakończeniami części kwiatów. Przy brzegu poprowadzony został szeroki szlaczek. Artystka po raz pierwszy znalazła się w gronie laureatów, podobnie jak i Emilia oraz Gabriela Waliczek. Emilia, jedna z najmłodszych uczestniczek konkursu, namalowała centralnie bardzo ładną kompozycję, złożoną głównie z czerwonych i niebieskich kwiatów, otoczonych wąskim szlaczkiem. W podobnej kolorystyce wykonany został dookolny szeroki ornament. Gabriela Waliczek pośrodku talerza umieściła ciekawą kompozycję z dominującymi niebieskimi i czerwono-pomarańczowymi kwiatami. Dookoła namalowała szlaczek, za którym znajdują się cztery duże ornamenty w podobnej kolorystyce co centralna kompozycja. Przy brzegu poprowadziła jeszcze jeden szlaczek.

Sandra Ejsmont przyozdobiła filiżankę ze spodkiem w duże, ładne, czytelne kompozycje kwiatowo-roślinne, złożone z czerwonych oraz niebieskich i jasnoniebieskich kwiatów. Przy brzegach namalowała szlaczki z dużymi bardzo charakterystycznymi jasnoniebieskimi kwiatkami i zawiniętą w formie fali wicią roślinną. Twórczyni po raz pierwszy uczestniczyła w konkursie. Magdalena Poprawka namalowała na talerzu w części środkowej ładną, czytelną kompozycję z czerwonymi, ciemno- i jasnoniebieskimi kwiatami i wydłużonymi zielonymi listkami. Dookoła niej poprowadziła wąski szlaczek. Przy brzegu naczynia umieściła szeroki dookolny ornament. Ewa Pietrek na filiżance ze spodkiem wykonała centralnie dookolny szeroki wzór w postaci dużych kwiatów w kolorach ciemno- i jasnoniebieskim, czerwonym i różowym, poprzeplatany półkolami z małych kwiatków o podobnej kolorystyce. Przy brzegach naczynie ozdobiła w szlaczki z małymi niebieskimi kwiatkami i zielonymi listkami. Magdalena Poprawka i Ewa Pietrek po raz pierwszy zostały laureatkami konkursu malowania porcelany.

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się w dniu 16 października 2022 roku, w budynku spi­chlerza z Grudyni Wielkiej w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trakcie imprezy plenerowej Targi Miodu i Rękodzieła. Nagrody finansowe w kwocie 3000 zł zostały ufundowane przez Ministra Kultury Dzie­dzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozostałe nagrody w kwocie 500 zł zostały ufundowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. Przy wręczeniu nagród obecni byli: dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Helena Wojtasik, prezes honorowy Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Stefania Topola i koordynator projektu Bogdan Jasiński. Po rozdaniu nagród otwarta została wystawa pokonkursowa, eksponowana do 30 listopada 2022roku. Wszystkie wykonane podczas konkursu prace przeszły na wła­sność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Laureaci nagród i wyróżnień w XI Wojewódzkim Konkursie Malowania Porcelany

Nagroda główna

Grażyna Czekała
Mieszka w Gogolinie. Jedna z najbardziej uznanych opol­skich twórczyń ludowych. W latach 1980-1993 pracowała w opolskiej „Cepelii”, gdzie pobierała nauki od twórczyń starszego pokolenia t. j. Stefania Topola, Maria Kobyłka, Maria Rudzik. Z czasem wypracowała własny charakterystyczne wzornictwo. Aktu­alnie prowadzi pracownię zdobienia opolskiej porcelany. Artystka wielokrotnie uczestniczyła w projektach gminy Gogolin oraz województwa opolskiego, promujących malowaną porcelanę. Pomalowała na ogrom­ną cementową filiżankę znajdującą się w centrum Go­golina. Wielokrotnie nagradzana w kon­kursach organizowanych w opolskiej „Cepelii”. Jej prace charakteryzuje czytelna kompozycja, bardzo precyzyjna kreska i szeroka paleta użytych barw. Na tle innych zdob­niczek wyróżnia ją drobny, pięknie wykonany ornament. Należy do STL. Uczestniczka imprez folklorystycznych i targów sztuki ludowej w kraju i zagranicą Nagrody: Nagroda główna – 2022; III nagroda – 2020; wyróżnienie – 2018.

I Nagroda


Małgorzata Mateja
Zamieszkała w Staniszczu Małym. Najbardziej rozpoznawalna i jedna z najlepszych zdobniczek porcelany na Opolszczyźnie. Od początku lat 80. XX wieku aż do 2007 roku zatrudniona w opolskiej „Cepelii”. Techniki uczyła się od uznanych, starszych twórczyń: Ma­rii Kobyłki, Stefanii Topoli, Marii Rudzik i wielu innych. Uczestniczka i lau­reatka wielu konkursów malowania porcelany organizo­wanych w opolskiej „Cepelii”. Od wielu lat współpracuje z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy organizacji warsz­tatów malowania opolskiej porcelany. Wypracowała własny niepowtarzalny styl z pięknymi, czytelnymi kompozycjami, w których dominują duże, piękne wzory kwiatowe. W kolorystyce obecnej na jej wytworach przeważają barwy: niebieska, czerwona i fio­letowa (purpura). Jej rysunek charakteryzuje lekkość kreski. Należy do STL, od 2014 roku wiceprezes opolskiego oddziału tej organizacji. Uczestniczka wielu imprez folklorystycznych i targów sztuki ludowej w kraju i zagranicą. Nagrody: Nagroda główna: 2019, 2021; I nagroda – 2015, 2018, 2022; II nagroda – 2017, 2020; III nagroda – 2012, 2013, 2014, 2016.

II Nagroda


Anna Wieszołek (z domu Ozimek)
Mieszkanka Kosic. Jedna z najmłodszych i jednocześnie najbardziej utalentowanych uczestniczek konkursu. Zdol­ności plastyczne odziedziczyła po matce uznanej twór­czyni ludowej Teresie Ozimek, u której uczy się malowania porcelany. Wspólnie prowadzą prywatną firmę zajmującą się zdobieniem porcelany. Przez krótki czas współpraco­wała z fundacją „Opolskie dziouchy”. Jej wytwory, podob­nie jak i dzieła matki charakteryzuje znakomita technika: doskonała i bardzo precyzyjna kreska oraz przejrzystość i wielobarwność kompozycji. Kwiaty i kolorystyka wzoro­wana jest na wyrobach matki, przy czym kwiaty są nieco mniejsze i pojawia się więcej koloru zielonego. Nagrody: I nagroda – 2019, 2020, 2021; II nagroda – 2022; III nagroda 2018; wyróżnie­nie – 2014, 2017.

III Nagroda


Ewa Giemza
Zamieszkała w Prudniku. Utalentowana artystka młodego pokolenia. Zdobienia porcelany zaczęła się uczyć w 2017 roku od opolskiej twórczyni Agnieszki Okos. W późniejszym czasie uczestniczyła w warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu prowadzonych przez uznane zdobniczki: Małgorzatę Mateję i Stefanię Topolę. Wiedzę pogłębiała korzystając z literatury i ikonografii tematu. Obecnie bierze udział w comiesięcznych spo­tkaniach malarek opolskiej porcelany, odbywających się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Artystka bardzo utalentowana pod względem plastycznym. Jej prace charakteryzują piękna, oszczędna i subtelna kolorystyka z dominantą koloru niebieskiego oraz ładne i czytelne kompozycje. Należy do grona twórczyń stosujących pa­stelową gamę barw i ciekawe cieniowanie. Należy do STL. Nagrody: III nagroda – 2019, 2022; wyróżnienie – 2020, 2021.


Teresa Ozimek
Mieszkanka Kosic. Znana opolska twórczyni ludo­wa średniego pokolenia. Najbardziej utytułowana lau­reatka wojewódzkiego konkursu malowania porcelany. Wyjątkowo utalentowana zdobniczka. Zdobnictwa uczy­ła się w prywatnej pracowni. Przez kilka lat pracowała w opolskiej „Cepelii”, gdzie doskonaliła swoje umiejętno­ści pod nadzorem uznanych twórczyń oraz kierownicz­ki pracowni porcelany Alicji Kwiatkowskiej. Jako jedna z pierwszych artystek otworzyła prywatną firmę zajmują­cą się zdobieniem porcelany. Jej wytwory charakteryzuje znakomita technika: doskonała i bardzo precyzyjna kre­ska oraz przejrzystość i wielobarwność kompozycji. Przy malowaniu stosuje cieniowanie, co daje piękny efekt wi­zualny. Należy do STL. Nagrody: Nagroda główna – 2013, 2015, 2016, 2018, 2020; I nagroda – 2012, 2014, 2017; II nagroda – 2021; III nagroda – 2022; wyróżnienie – 2019.

Wyróżnienie

 

Sandra Ejsmont
Mieszka w Opolu. Jedna z twórczyń młodszego pokolenia. W 2012 roku zatrudniła się w pracowni zdobienia porcelany opolskiej prowadzonej przez Ewę Żołnę, gdzie przepracowała pół roku. Tam nauczyła się podstaw malowania. Prace ozdabia w duże, czytelne ornamenty roślinno-kwiatowe, zbliżone do wzornictwa stosowanego w latach 70. XX wieku. Po dziesięciu latach przerwy wzięła udział w warsztatach organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

Renata Janik
Zamieszkała w Szczedrzyka. Pierwsze próby malarskie podjęła w 2018 roku. Niedługo później zaczęła pobierać nauki u opolskiej twórczyni Anny Kośnej. Tam opanowała podstawy techniki malowania oraz tworzenia kompozycji. W 2018 roku po raz pierwszy wzięła udział w konkursie malowania porcelany. Od pewnego czasu działa w grupie zdobniczek, spotykających się na warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej. Swoje prace prezentowała na targach i jarmarkach organizowanych w Muzeum. Wyroby ozdabia w bardzo rozpoznawalny ornament kwiatowy w kształcie zbliżony do trójkąta. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

Joanna Krok-Alberska
Mieszka w Opolu. Malowaniem porcelany zainteresowała się w 2018 roku. Jedna z twórczyń młodszego pokolenia. Wówczas po raz pierwszy wzięła udział w działaniach wzmacniających organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie pobierała nauki od najwybitniejszej opolskiej zdobniczki – Stefanii Topoli. W 2019 roku wspólnie z Magdalena Kokocińską założyły grupę początkujących twórczyń, która cztery razy w miesiącu spotyka się na warsztatach w Muzeum. Tam też doskonaliła swój warsztat. Wykonane prace są wypalane w piecu znajdującym się w budynku muzealnym. W twórczości tej artystki jest zauważalny znaczny progres. Maluje ciekawe kompozycje wielobarwne i monochromatyczne. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

Sabina Kurek
Zamieszkała w Laskowicach. Bardzo utalentowana zdob­niczka porcelany młodego pokolenia. Malowania uczyła się u Leokadii Trebel a kompozycji u Małgorzaty Mateji. Prace jej charakteryzuje znakomita pastelowa kolorysty­ka i przejrzysta, lekka kompozycja. Doskonale opanowała technikę cieniowania. Nagrody: Nagroda główna – 2014; II nagroda – 2013, 2015, 2018, 2019; III nagroda – 2017; wyróżnienie – 2016, 2020, 2022.

Stanisława Piasecka
Mieszkanka Niemodlina. W 1991 roku zdała egzamin na malarkę porcelany do opolskiej „Cepelii”. Tam początkowo pobierała nauki u Alicji Kwiatkowskiej. Następnie przez blisko dziesięć lat pracowała jako chałupnik. W latach 2009-2019 zdobiła porcelanę w pracowni Ewy Żołny. Wykonała szereg indywidualnych zamówień dla znanych postaci ze świata polityki: Jolanty Kwaśniewskiej, Bronisława Komorowskiego, Lecha Wałęsy. Uczestniczyła w projekcie propagujących malowanie na porcelanie w szkołach w Niemodlinie. Nagrody: wyróżnienie – 2021, 2022.

Ewa Pietrek
Mieszka w Kępie. Twórczyni młodego pokolenia. W 2015 roku wzięła udział w konkursie malowania porcelany. Był to pierwszy kontakt artystki z ta techniką. Dzięki pozyskaniu farb naszkliwnych zaczęła malować w domu. Później brała udział w działaniach wzmacniających, organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie uczyła się techniki zdobienia i kompozycji od Stefanii Topoli. Maluje naczynia w duże wzory kwiatowe, przeważnie z dominantą kolorów czerwonego i niebieskiego. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

Magdalena Poprawka
Zamieszkała w Opolu. Po raz pierwszy malowała opolska porcelanę podczas warsztatów zorganizowanych w 2016 roku przez fundację Opolskie dziołchy. Zajęcia prowadziła uznana opolska twórczyni Agnieszka Okos. Przez jakiś czas doskonaliła swoje umiejętności w zaciszu domowym. W 2018 roku wzięła udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej a prowadzonych przez Małgorzatę Mateję. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

Agnieszka Rosicka
Mieszanka Opola. Jedna z bardziej utalentowanych twórczyń średniego pokolenia. Po raz pierwszy zaczęła zdobić porcelanę podczas warsztatów w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Jej pierwszą nauczycielką była znana opolska zdobniczka Małgorzata Mateja. Od 2019 roku związana z grupą malarek porcelany, działających przy Muzeum Wsi Opolskiej. Nagrody: wyróżnienie – 2021, 2022.

Irena Słaboń
Mieszka w Staniszczu Małym. Należy do grona starszych zdobniczek porcelany. Techniki i wzornictwa uczyła się w opolskiej „Cepelii”, gdzie przez wiele lat była zatrudnio­na. Na jej wyrobach widać dookolną kompozycję roślinną z nieco mniej czytelnym wzorem. W kolorystyce dominują barwy ciepłe: czerwony, pomarańczowy, żółty wzbogacone o niebieski i jasny fiolet. Niekiedy dodatkowo maluje elementy zoomorficzne w postaci ptaszków i owadów. Uczestniczka i laureatka konkursów malowania porcela­ny organizowanych w opolskiej „Cepelii”. Nagrody: wyróż­nienie – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Ewa Sumlińska
Zamieszkała w Ochodzy. Jedna z młodszych i wyjątkowo utalentowanych uczestniczek konkursu. Malowania por­celany uczyła się samodzielnie, korzystając z uwag znanej zdobniczki Agnieszki Okos. Od kilku lat prowadzi działal­ność artystyczną. Jest członkinią fundacji „Opolskie dzio­uchy”, gdzie promuje zdobnictwo porcelany. Organizuje warsztaty malowania porcelany dla dzieci i dorosłych. Twórczyni wypracowała własny, bardzo charakterystycz­ny duży wzór kwiatowy z dominantą niebieskiego kwia­tu o kształcie zbliżonym do połówki łódki. Maluje prace w piękne, żywe kolory z przewagą odcieni czerwieni, po­marańczy i żółci. Są one starannie wypracowane i znako­micie wykonane pod względem technicznym. Często wy­korzystuje motyw zoomorficzny w formie kota. Nagrody: wyróżnienie – 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.

Emilia Waliczek
Mieszka w Domecku. Jedna z najmłodszych laureatek konkursu. Malować porcelanę zaczęła w 2018 roku w wieku 14 lat. Wzięła udział w działaniach wzmacniających, organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Nagrody. Od 2019 roku wspólnie z mamą uczestniczy w grupie malarek porcelany, spotykających się regularnie w Muzeum. W 2020 roku obie twórczynie zakupiły piec do wypału ceramiki. Prezentuje swoje prace na jarmarkach i targach w Muzeum oraz w Internecie. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

Gabriela Waliczek
Mieszkanka Domecka. Znana opolska twórczyni ludowa średniego pokolenia. W 2016 roku wzięła udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Techniki i kompozycji uczyła się u Stefanii Topoli i Małgorzaty Mateji, podpatrywała prace innych twórczyń. Wiele prac przyozdobiła w domu. Od 2019 roku wspólnie z córką uczestniczy w grupie malarek porcelany, spotykających się regularnie w Muzeum. Prowadzi działalność gospodarczą, w tym celu zakupiła piec do wypału ceramiki, Prezentuje swoje prace na jarmarkach i targach w Muzeum oraz w Internecie. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

Mamy rady na odpady 2022

Projekt realizowany  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Partnerem  wiodącym projektu jest Województwo Opolskie.

Muzeum Wsi Opolskiej jest jednym z partnerów przedsięwzięcia. Zadaniem Muzeum jest przygotowanie miejsca edukacyjnego. Zakres naszych działań dotyczy: zorganizowania i przeprowadzenia  pokazów kulinarnych, pokazów pracy na krosnach (wykonywanie szmaciaków), cerowania, prania ręcznego, robienia mydła gospodarczego oraz ostrzenia noży i drutowania garnków glinianych. Ponad to gry terenowej i prelekcji na temat gospodarowania odpadami, segregacji śmieci w kontekście historycznych uwarunkowań życia dawnej wsi śląskiej. 

Innowacyjność projektu polega na propagowaniu postaw proekologicznych związanych  z racjonalnym gospodarowaniem odpadami poprzez pokazanie możliwości minimalizowania odpadów, maksymalne ich wykorzystanie, dawanie „drugiego życia” zużytym i zniszczonym przedmiotom – promowanie idei „zero waste”, przyczyniającej się do ochrony środowiska naturalnego w skali globalnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie  w Muzeum  Wsi Opolskiej, w każdy poniedziałek od 13 czerwca do 24 października, w godzinach od 10 do 15. 

Mamy Rady na Odpady

Filmy z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na język migowy oraz napisami dla niesłyszących.

Film pt. „Garnki drutuję noże ostrzę”

Film pt. „Jak sobie pościelisz”

Film pt. „Kompostownik”

Film pt. „Pokaz cerowania”

Film pt. „Pokaz kulinarny”

Film pt. „Pokaz prania”

Film pt. „Pokaz robienia mydła”

Film pt. „Prelekcja segregacja i recykling”

Film pt. „Segregujemy z rozumem”