X Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024”

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców  Ludowych ogłaszają XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024”
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Regulamin konkursu dla doroslych opolskie kroszonki i pisanki 2024 (499 KB, DOC)

Regulamin konkursu dla-dzieci i mlodziezy szkolnej opolskie kroszonki i pisanki 2024 (497 KB, DOC)

Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)

Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945), zadanie realizowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Wspieranie działań muzealnych. 

Od kilku miesięcy trwają prace nad nową wystawą stałą, która otwarta zostanie w przyszłym roku, a dokładnie 18 maja 2024 roku, czyli w Międzynarodowym Dniu Muzeów.

Ekspozycja zatytułowana „Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)” związana jest z historią gospodarczą chłopów górnośląskich w okresie pouwłaszczeniowym. Akcent wystawy położony będzie na gospodarowaniu na roli i hodowli jako głównych zajęciach ludności wiejskiej. Oprócz tego znajdą się treści związane z włączeniem (się) ludności wiejskiej w nowoczesne sposoby gospodarowania, spółdzielczości, szkolnictwa i oświaty rolniczej, a także modernizacja życia i pracy oraz wynikające stąd zmiany cywilizacyjne i mentalnościowe mieszkańców wsi śląskich.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog – dostępny w formie papierowej i elektronicznej – bogato ilustrowany archiwalnymi fotografiami obrazującami poszczególne tematy wystawy.

Kuratorka, autorka katalogu – dr Elżbieta Oficjalska

Autor koncepcji plastycznej – Andrzej Sznejweis

Wystawa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Informacja o dofinansowaniu.

RODEM Z KRESÓW. HISTORIE OSOBISTE

Znów wspominamy dawny czas…

RODEM Z KRESÓW. HISTORIE OSOBISTE
CYKL SPOTKAŃ WSPOMNIENIOWYCH

To nowy projekt realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy wsparciu Radia Opole, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy. Głównym celem projektu jest prowadzenie badań naukowych i popularno-naukowych, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze kresowej.

W ramach zadania:

  • zarejestrujemy wspomnienia osób pochodzących z Kresów Wschodnich II RP lub członków rodzin o kresowym pochodzeniu, obecnych mieszkańców Opolszczyzny (wspomnienia związane z pochodzeniem kresowym, charakterystyką rodziny, miejscem zamieszkania przed wojną, okresem wojny i okupacji, przesiedleniem i osadnictwem na Śląsku)
  • zarchiwizujemy nagrania audio-video tworząc tzw. archiwum mówione, czyli nagrane i zachowane ustne relacje świadków z przeszłych wydarzeń historycznych widzianych na własne oczy i bazujące na osobistych przeżyciach i opiniach mówiącego
  • zorganizujemy 12 spotkań wspomnieniowych z osobami pochodzącymi z Kresów Wschodnich II RP lub członkami rodzin o kresowym pochodzeniu, obecnie mieszkańcami Opolszczyzny
  • zdigitalizujemy i zarchiwizujemy osobiste materiały (fotografie, dokumenty o wartości historycznej)
  • dziennikarze Radia Opola w porozumieniu z koordynatorem projektu z Muzeum zrealizują 12 audycji z udziałem ww. świadków historii w oparciu o materiały udostępnione przez Muzeum, świadków historii i własne nagrania
  • udostępnimy nagrania – zrealizowane audycje zostaną wyemitowane na antenie Radia Opola
  • informacje o projekcie udostępnimy w sieci – na stronach internetowych Muzeum oraz Radia Opole
  • projekt będziemy kontynuować w roku następnym – planujemy wydawnictwo książkowe ze wspomnieniami oraz płytowe z audycjami
  • ponadto w roku bieżącym we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. oraz ze Stowarzyszeniem Opolscy Genealodzy zrealizujemy pokaz filmów o tematyce kresowej, pokaz odbędzie się podczas Nocy Muzeów pod hasłem „KRESOWE KINO NOCNE”; organizowane zostaną także warsztaty genealogiczne oraz Piknik Kresowy

Pomysł i koordynacja projektu: Magdalena Górniak-Bardzik, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Autor reportaży: Barbara Tyslik, Radio Opole

Opracowała: Magdalena Górniak-Bardzik, 23.02.2023

Aktualności

Informacja o spotkaniu z Panią Barbarą Bukład

Rodem z Kresów. Historie osobiste – zapowiedź audycji 03.03.2023

Premiera audycji z cyklu Rodem z Kresów. Historie osobiste – Barbara Bukład

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – B. Bukład (4.03.2023)

Informacja o spotkaniu z Panem Jerzym Beskim

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – J. Beski (6.05.2023)

Audycja radiowa z udziałem Jerzego Beskiego

Audycja radiowa. Reportaż “Warkocz ze Lwowa” z udziałem Krystyny Dobosiewicz

Audycja radiowa. Reportaż “Od razu byłam dorosła” z udziałem Stanisławy Benc

Audycja radiowa. Reportaż „Kresowe spotkania – w imię pamięci dla pamięci” z udziałem Hieronima Marysiaka

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – J.Hubicki (14.10.2023)

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – A.Skibniewski (18.11.2023)

Informacja o spotkaniu z Panią Danutą Szeligą (17.02.2024)

Audycja radiowa.Reportaż „Sybiraczka” z udziałem Danuty Szeligi.

Audycja radiowa. Reportaż „Z Brykuli Starej na Opolszczyznę” z udziałem Władysława i Krystyny Semkowskich