Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)

Od kilku miesięcy trwają prace nad nową wystawą stałą, która otwarta zostanie w przyszłym roku, a dokładnie 18 maja 2024 roku, czyli w Międzynarodowym Dniu Muzeów.

Ekspozycja zatytułowana „Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)” związana jest z historią gospodarczą chłopów górnośląskich w okresie pouwłaszczeniowym. Akcent wystawy położony będzie na gospodarowaniu na roli i hodowli jako głównych zajęciach ludności wiejskiej. Oprócz tego znajdą się treści związane z włączeniem (się) ludności wiejskiej w nowoczesne sposoby gospodarowania, spółdzielczości, szkolnictwa i oświaty rolniczej, a także modernizacja życia i pracy oraz wynikające stąd zmiany cywilizacyjne i mentalnościowe mieszkańców wsi śląskich.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog – dostępny w formie papierowej i elektronicznej – bogato ilustrowany archiwalnymi fotografiami obrazującami poszczególne tematy wystawy.

Kuratorka, autorka katalogu – dr Elżbieta Oficjalska

Autor koncepcji plastycznej – Andrzej Sznejweis

Wystawa jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

RODEM Z KRESÓW. HISTORIE OSOBISTE

Znów wspominamy dawny czas…

RODEM Z KRESÓW. HISTORIE OSOBISTE
CYKL SPOTKAŃ WSPOMNIENIOWYCH

To nowy projekt realizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy wsparciu Radia Opole, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy. Głównym celem projektu jest prowadzenie badań naukowych i popularno-naukowych, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze kresowej.

W ramach zadania:

 • zarejestrujemy wspomnienia osób pochodzących z Kresów Wschodnich II RP lub członków rodzin o kresowym pochodzeniu, obecnych mieszkańców Opolszczyzny (wspomnienia związane z pochodzeniem kresowym, charakterystyką rodziny, miejscem zamieszkania przed wojną, okresem wojny i okupacji, przesiedleniem i osadnictwem na Śląsku)
 • zarchiwizujemy nagrania audio-video tworząc tzw. archiwum mówione, czyli nagrane i zachowane ustne relacje świadków z przeszłych wydarzeń historycznych widzianych na własne oczy i bazujące na osobistych przeżyciach i opiniach mówiącego
 • zorganizujemy 12 spotkań wspomnieniowych z osobami pochodzącymi z Kresów Wschodnich II RP lub członkami rodzin o kresowym pochodzeniu, obecnie mieszkańcami Opolszczyzny
 • zdigitalizujemy i zarchiwizujemy osobiste materiały (fotografie, dokumenty o wartości historycznej)
 • dziennikarze Radia Opola w porozumieniu z koordynatorem projektu z Muzeum zrealizują 12 audycji z udziałem ww. świadków historii w oparciu o materiały udostępnione przez Muzeum, świadków historii i własne nagrania
 • udostępnimy nagrania – zrealizowane audycje zostaną wyemitowane na antenie Radia Opola
 • informacje o projekcie udostępnimy w sieci – na stronach internetowych Muzeum oraz Radia Opole
 • projekt będziemy kontynuować w roku następnym – planujemy wydawnictwo książkowe ze wspomnieniami oraz płytowe z audycjami
 • ponadto w roku bieżącym we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. oraz ze Stowarzyszeniem Opolscy Genealodzy zrealizujemy pokaz filmów o tematyce kresowej, pokaz odbędzie się podczas Nocy Muzeów pod hasłem „KRESOWE KINO NOCNE”; organizowane zostaną także warsztaty genealogiczne oraz Piknik Kresowy

Pomysł i koordynacja projektu: Magdalena Górniak-Bardzik, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Autor reportaży: Barbara Tyslik, Radio Opole

Opracowała: Magdalena Górniak-Bardzik, 23.02.2023

Aktualności

Informacja o spotkaniu z Panią Barbarą Bukład

Rodem z Kresów. Historie osobiste – zapowiedź audycji 03.03.2023

Premiera audycji z cyklu Rodem z Kresów. Historie osobiste – Barbara Bukład

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – B. Bukład (4.03.2023)

Informacja o spotkaniu z Panem Jerzym Beskim

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – J. Beski (6.05.2023)

Audycja radiowa – J. Beski

Audycja radiowa. Reportaż “Warkocz ze Lwowa” z udziałem Krystyny Dobosiewicz

Audycja radiowa. Reportaż “Od razu byłam dorosła” z udziałem Stanisławy Benc

Audycja radiowa. Reportaż „Kresowe spotkania – w imię pamięci dla pamięci” z udziałem Hieronima Marysiaka

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – J.Hubicki (14.10.2023)

Rodem z Kresów. Historie osobiste za nami – A.Skibniewski (18.11.2023)

IX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Informacje o Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Szanowni Państwo!

Cieszymy się, że w bieżącym roku będziemy realizować dziewiątą edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. W jego ramach odbędą się dwa konkursy:

 • XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023,
 • XII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany,

oraz dwie mobilne i dwie internetowe wystawy pokonkursowe, poświęcone tematyce zdobienia jaj wielkanocnych i malowaniu porcelany opolskiej, które prezentowane będą w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w ośmiu wybranych ośrodkach województwa opolskiego i na stronie internetowej. Jako działania wzmacniające przewidujemy przeprowadzenie darmowych – mobilnych i stacjonarnych – warsztatów dla dorosłych z zakresu zdobienia jaj wielkanocnych i malowania opolskiej porcelany.

Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnych elementów dziedzictwa niematerialnego w zakresie plastyki obrzędowej (unikalnej w skali kraju i Europy – wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: umiejętności wykonywania kroszonki opolskiej (2019) oraz pisania pisanek na Śląsku Opolskim (2020) a także wytworów innych tradycyjnych technik zdobienia jaj wielkanocnych: oklejania sitowiem, trawienia kwasem) oraz unikalnej umiejętności przenoszenia wzoru z kroszonki na opolską malowaną porcelanę (wpisanej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2019 roku). W celach promocyjnych planujemy wykonanie trzech wielkich makiet kroszonek z żywicy poliuretanowej, które zamierzamy ulokować w gminach: Krapkowice, Strzelce Opolskie i Walce.

Projekt ten wspiera wysiłki lokalnych społeczności na rzecz zachowania elementów krajobrazu kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, zapewnia ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, promuje opolską wieś i jej bogactwo kulturowe.

Informacje o konkursach: Kroszonki i Pisanki oraz Malowanie Porcelany

XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023

XII Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany 2023

Informacja o finansowaniu projektu - znaki graficzne partnerów.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Logo Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Partnerem projektu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.