VI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych!

W ramach XXIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2020 prowadzone będą przez pracowników i twórców z STL bezpłatne zajęcia warsztatowe w wersji stacjonarnej i mobilnej – dla ok. 900 osób. Działania te przeznaczone są dla szerokiego grona osób – dzieci i młodzieży, dorosłych, emerytów i osób niepełnosprawnych.

Zajęcia będą odbywać się w terminie od 3 lutego do 4 marca 2020 r. Miejsce działań projektowych: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, szkoły, domy kultury i inne (wg składanych propozycji). Chętnych serdecznie zapraszamy.

O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę nadsyłać drogą mailową na adres bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl lub telefonicznie pod numer 77 457 23 49 w.120, 606 355 549.

 


XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2020 organizowanej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

UWAGA!

Przewód konkursowy odbędzie się 6 marca (piątek – dzieci) i 7 marca (sobota – dorośli) 2020 roku w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w godz. 10.30-13.30.

Od bieżącego roku obowiązują zmiany w kategorii dzieci i młodzieży. Ustanowiono trzy grupy wiekowe dla uczestników: do 10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat. Zgodnie z ustaleniami powziętymi podczas zeszłorocznego konkursu, podwyższono limit wiekowy dla uczestników do 18 roku życia.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!
Wystawa on-line do obejrzenia https://muzeumwsiopolskiej.pl/wystawa-pokonkursowa-kroszonki-opolskie-2020/

Happening w CH Karolinka

Dnia 22.02.2020 r. w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu odbyły się pokazy warsztatowe zdobienia jaj wielkanocnych, przeprowadzone przez Małgorzatę Mateję i Halinę Jakubowską – twórczynie należące do Oddziału Opolskiego STL. W zajęciach wzięło udział około 200 osób. uczestnicy uczyli się ozdabiania jajek w dwóch technikach: rytowniczej (kroszonki) i batikowej (pisanki). Podczas warsztatów prowadzono akcję promocyjną XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2020 – rozdawano ulotki reklamowe oraz materiały wydawnicze poświęcone kroszonkarstwu. Zaprezentowano także wystawę poświęconą konkursowi kroszonkarskiemu oraz prace opolskich twórców ludowych.

Konferencja prasowa – Opolskie kroszonki XXL

W poniedziałek 2 marca 2020 roku odbyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiciele gmin: Ozimek, Łubniany, Kolonowskie i Gogolin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego podpisali umowy z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu o użyczeniu makiet kroszonek XXL do celów promocyjnych. W trakcie konferencji twórczynie ludowe, reprezentujące poszczególne gminy i przedstawiciele władz samorządowych zainaugurowali ręczne malowanie kroszonek.

Warsztaty w ramach działań wzmacniających XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”

W terminie od 3 lutego do 4 marca 2020 roku pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współpracy członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych przeprowadzili bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych. Działania te były skierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych i miały charakter stacjonarny oraz mobilny. Odbywały się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w domach kultury na terenie województwa opolskiego. Uczestnicy uczyli się zdobienia jaj techniką rytowniczą (drapanie) oraz przy użyciu kwasu z kapusty kiszonej lub octu. Łącznie w 56 zajęciach uczestniczyło 1600 osób. 

Odsłonięcie makiet kroszonek XXL

W dniach 11 (Opole), 13 (Gogolin, Ozimek, Łubniany) i 19 września (Kolonowskie) 2020 dokonano uroczystego odsłonięcia makiet kroszonek XXL, wykonanych z żywicy poliuretanowej. Będą one promowały i popularyzowały wpisaną na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego umiejętność wykonywania kroszonek. W ich bezpośrednim otoczeniu będą prezentowane materiały promujące Wojewódzkie Konkursy Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie”. W uroczystościach wzięli udział: twórczynie ludowe, zespoły folklorystyczne, przedstawiciele władz samorządowych i dyrekcja oraz pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Wojewódzki konkurs zdobienia jaj wielkanocnych – rys historyczny

Zdobienie jaj wielkanocnych było praktykowane na Opolszczyźnie już na początku XIX wieku. Początkowo jajka ozdabiano techniką batikową czyli pisano woskiem po skorupce. Technika rytownicza (drapanie po zabarwionej skorupce ostrym narzędziem) pojawiła się w I połowie XIX wieku. Świadczą o tym choćby zapiski znanego badacza Górnego Śląska Alojzego Hytrka. Pochodzą one co prawda z II połowy XIX wieku, ale ozdabianie jaj techniką rytowniczą musiało być znane już wcześniej. Maria Lipka z Obrowca (ur. 1899) twierdziła, że zdobienie jaj w jej rodzinie było znane co najmniej dwa pokolenia wstecz. Gerda Klimek z Izbicka (ur. 1940) przekazała informację, że jeszcze przed jej narodzinami w rodzinie kultywowano tradycję wykonywania jaj wielkanocnych pięć pokoleń wstecz. Gwałtowny wzrost popularności techniki rytowniczej na Opolszczyźnie nastąpił po II wojnie światowej. Przyczynił się do tego organizowany od 1958 roku wojewódzki konkurs kroszonkarski, w którym uczestniczyły wyłącznie osoby dorosłe, tworzące kroszonki i pisanki. Kroszonki ozdabiała ludność autochtoniczna, pisanki wykonywały natomiast osoby, które przywędrowały na obszar Śląska Opolskiego z Kresów Wschodnich.

Formuła konkursu uległa rozszerzeniu w 1992 roku, kiedy patronat nad imprezą objęło Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, działające w porozumieniu z Ligą Kobiet Polskich. Oprócz przewodu konkursowego muzeum zorganizowało lekcje o obrzędowości wielkanocnej, połączone z działaniami warsztatowymi. Utworzono osobną kategorię uczestników konkursu, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Od 16 lat konkurs jest organizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Przebieg imprezy jest dokumentowany przez pracowników muzeum. Każdorazowo wykonane prace są prezentowane na wystawie pokonkursowej. W 2016 i 2019 roku Muzeum zorganizowało wystawy mobilne, prezentowane w 9 ośrodkach miejskich i 5 wiejskich na terenie województwa opolskiego. Aktualnie placówka posiada największą w kraju kolekcję jaj wielkanocnych – liczy ona ponad 3000 eksponatów. W 29 edycjach konkursu „Kroszonki Opolskie” wzięło udział około 1750 osób dorosłych oraz 2150 dzieci i młodzieży szkolnej.

 


XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej

W dniach 6 i 7 marca 2020 roku w budynku administracyjnym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu odbyła się XXIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”, który zorganizowany został przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy współpracy Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych – pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Wzięło w nim udział 65 osób dorosłych oraz 143 osoby w kategorii: dzieci i młodzież szkolna.

Rekordowa liczba uczestników w tej drugiej kategorii jest wynikiem przeprowadzonych przed konkursem dodatkowych działań wzmacniających, w postaci warsztatów dla 1500 osób. Uczestnicy konkursu dla dzieci i młodzieży zobowiązani byli do przyniesienia ze sobą własnoręcznie wykonanej kroszonki, pisanki, jajka trawionego kwasem lub oklejanki, narzędzia do wykonania prac oraz jajka przygotowanego do zdobienia, natomiast osoby dorosłe obowiązywały te same zasady, z tą tylko różnicą, że miały dostarczyć dwa własnoręcznie ozdobione jaja. W czasie trwania konkursu uczestnicy wykonali jedną pracę, dowolną tradycyjną techniką zdobniczą.

Po zakończeniu przewodu konkursowego prace zostały przekazane Jury, które dokonało oceny według następujących kryteriów:

 • zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
 • precyzja i dokładność wykonania
 • walory artystyczne

z zachowaniem podziału na następujące techniki:

 • kroszonki – jajka wykonane techniką rytowniczą (drapane)
 • pisanki – jajka wykonane techniką batikową (pisane woskiem)
 • jajka wykonane innymi technikami (np. trawione kwasem, oklejane, obszywane)

oraz kategorie wiekowe:

 • dzieci młodsze (do 10 lat)
 • dzieci starsze (11-14 lat)
 • młodzież szkolna (15-18 lat)
 • osoby dorosłe

 


Nagrody i wyróżnienia w XXIX Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”

Kategoria: Dorośli

Nagroda im. Jerzego Lipki
Anna Ozimek

Technika rytownicza

I nagroda:
Mariola Blania
Patryk Blania
Ewa Giemza
Wioleta Obrzud

II nagroda:
Julia Mania
Teresa Ozimek

III nagroda:
Andrea Joszko
Adrianna Kozyra
Łucja Mandalka
Ewa Pietrek

wyróżnienia:
Magdalena Czekała
Grażyna Joszko
Bożena Konieczko
Monika Malkusz
Małgorzata Mateja
Elżbieta Pazur
Iwona Pissarczyk
Dorota Schmidt

Technika batikowa

I nagroda:
Halina Jakubowska

II nagroda:
Wiesława Grzybowska
Helena Wojtasik

III nagroda:
Jadwiga Chromik
Dorota Garbiec

wyróżnienia:
Wiesława Żytkiewicz

Inne (oklejanie sitowiem, obszywanie i trawienie kwasem)

I nagroda:
Agnieszka Rosicka

II nagroda:
Maria Maciak
Katarzyna Wirzeska

III nagroda: nie przyznano

wyróżnienia:
Anna Kośna

galeria zwycięskich prac

 

Kategoria: Dzieci i młodzież szkolna

Dzieci młodsze (do 10 lat) – technika rytownicza

I nagroda:
Julia Małecka

II nagroda:
Jagoda Lewandowska

III nagroda:
Bianka Wyrzgol

wyróżnienia:
Martyna Stonoga
Michalina Wiechecka

Dzieci młodsze (do 10 lat) – technika batikowa

I nagroda:
Amelia Nowak

II nagroda:
Iga Borowiecka

III nagroda: nie przyznano

wyróżnienia:
Lena Cieleń
Marta Cisowska
Jagoda Drzewiecka
Anna Dyba
Weronika Fornal
Michał Kasperek
Maja Krawczyk
Michał Marcinkiewicz
Paulina Nowotny
Aleksandra Siomka
Martyna Topolska
Emilia Wencel

Dzieci młodsze (do 10 lat) – inne (oklejanie sitowiem, obszywanie i trawienie kwasem)

I nagroda:
Olaf Kandzia

II nagroda: nie przyznano

III nagroda:
Luiza Rohnbach

wyróżnienia:
Zuzanna Lewandowska

Dzieci starsze (11-14 lat) – technika rytownicza

I nagroda:
Jan Fila

II nagroda:
Giulia Chodzińska
Julia Przybyła
Monika Sochor
Jacek Topola

III nagroda:
Maja Gerstenberg
Weronika Radajewska
Kinga Staffa

wyróżnienia:
Natalia Baron
Kinga Glogaza
Aleksandra Kordzik
Emilia Kozub
Martyna Larysz
Aleksandra Poremba
Paulina Wien

Dzieci starsze (11-14 lat) – technika batikowa

I nagroda:
Klaudia Czaja

II nagroda:
Daria Ogryzek

III nagroda: nie przyznano

wyróżnienia:
Wiktoria Galla
Adam Kasperek
Marta Marcinkiewicz

Dzieci starsze (11-14 lat) – inne (oklejanie sitowiem, obszywanie i trawienie kwasem)

I nagroda:
Dominika Sowa

II nagroda: nie przyznano

III nagroda:
Bianka Bartecka

wyróżnienia:
Emilia Bartecka
Aleksander Hutny
Zuzanna Szczecińska

Młodzież szkolna (15-18 lat) – technika rytownicza

I nagroda:
Justyna Simon
Monika Wojciechowska

II nagroda:
Emilia Waliczek

III nagroda:
Izabela Guth
Emilia Trzasko

wyróżnienia:
Szymon Reiwer
Julia Świerc

Młodzież szkolna (15-18 lat) – technika batikowa

I nagroda:
Amelia Brój
Michał Kita

II nagroda: nie przyznano
III nagroda: nie przyznano
wyróżnienia: nie przyznano

Młodzież szkolna (15-18 lat) – inne (oklejanie sitowiem, obszywanie i trawienie kwasem)

I nagroda: nie przyznano
II nagroda: nie przyznano
III nagroda: nie przyznano
wyróżnienia: nie przyznano

Wyróżnienia Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych:
Grażyna Czekała
Renata Janik
Agnieszka Okos
Wanda Onik
Magdalena Poprawka
Katarzyna Potocka
Ewa Przybył
Teresa Sobota
Gizela Śmieszek
Gabriela Waliczek
Alina Wypchło
Irena Zawadzka

galeria zwycięskich prac

 


Nagrody i odbiór
Nagrody rzeczowe w kwocie 4 600 zł oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 400 zł zostały ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wyróżnienia dla twórców STL w kwocie 600 zł ufundował Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
Odbiór nagród i wyróżnień w kategorii osób dorosłych – przelew po uprzednim przesłaniu numeru konta na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl lub w przypadku nieposiadania konta istnieje możliwość osobistego odbioru w muzeum (konieczne okazanie się dowodem tożsamości). Nagrody w kategorii dzieci i młodzież mogą odebrać dorośli – opiekunowie prawni lub osoby pisemnie do tego upoważnione – w muzeum (konieczne okazanie się dowodem tożsamości).

 


IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie malowania porcelany opolskiej. To jedyna tego typu impreza na terenie województwa opolskiego. Organizator zapewnia materiały niezbędne do uczestnictwa w przewodzie konkursowym: porcelanę i farby naszkliwne. Konkurs malowania porcelany składa się z dwóch wydarzeń: przewodu konkursowego i wystawy pokonkursowej. Konkurs odbędzie się 25.08 2020 roku w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przewód przeprowadzany jest w godzinach od 9.00 do 16.00. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Podczas zdawania pracy konkursowej każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników. Wykonane prace zostaną wypalone w muzealnym piecu ceramicznym a następnie ocenione przez komisję konkursową.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w trakcie imprezy plenerowej VIII Święto Plonów – Targi Miodów 27.09.2020 roku. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do 30.11.2020 roku. Do wystawy dołączona będzie prezentacja multimedialna i informator.

W trakcie konkursu obowiązują procedury opracowane przez Dyrektora MWO w Opolu dotyczące zachowań związanych z COVID-19 (pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, zachowanie dystansu społecznego, maseczki na twarzy).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

Bezpłatne zajęcia z malowania porcelany opolskiej!

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach VI Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany). Zajęcia odbędą się w terminach 31 lipca-2 sierpnia, 7-9 oraz 14-16 i 21-23 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (starym budynku administracyjnym). Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.

W trakcie zajęć obowiązują procedury opracowane przez Dyrektora MWO w Opolu dotyczące zachowań związanych z COVID-19 (pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, zachowanie dystansu społecznego, maseczki na twarzy).

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 2349, 606355 549 email: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl

Warsztaty wzmacniające  IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

W bieżącym roku po raz kolejny zorganizowano bezpłatne kursy malowania porcelany prowadzone przez twórczynie ludowe: Małgorzatę Mateję, Stefanię Topolę, Agnieszkę Okos i Alinę Wypchło. Odbywały się one w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W trakcie 12 warsztatów (31.07-2.08, 7-9, 14-16, 21-23.08.2020) uczestnicy zapoznali się z podstawami techniki wykonywania zdobienia porcelany, podstawowymi informacjami na temat surowców i narzędzi  oraz techniki wypału ozdobionej porcelany. Każdy z uczestników zobowiązany był do przyniesienia naczyń ze sobą. Za organizację zajęć (narzędzia, farby oraz możliwość wypalenia wykonanych prac) odpowiadali pracownicy muzeum i twórcy ludowi. Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ogółem we wszystkich warsztatach wzięło udział 240 osób.

 IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Konkurs odbył się w dniu 25 sierpnia 2020 roku. Uczestniczyło w nim 29 osób. Każda osoba losowała zestaw przeznaczony do udekorowania: filiżankę lub kubek ze spodkiem oraz czajnik do herbaty. Uprzednio zakupione farby naszkliwne zostały przygotowane do malowania przez opolskie twórczynie. Po ozdobieniu naczyń i ich wysuszeniu porcelana została załadowana do pieca ceramicznego i wypalona. W dniu 28 sierpnia 2020 roku obradowało jury złożone ze specjalistów oraz śląskich etnografów. Podstawowe kryteria oceny prac stanowiły: układ kompozycji, technika wykonania i zgodność z tradycyjną ornamentyką.

Większa część z wykonanych w konkursie prac prezentowała bardzo wysoki poziom. Jury przyznało 4 nagrody i 10 wyróżnień. Nagrodę główną w tym roku zdobyła Teresa Ozimek. To jedna z najbardziej uznanych opolskich zdobniczek porcelany, o doskonałej technice i bardzo delikatnej kresce. Tworzy bardzo czytelne malunki o pięknych wyrazistych kolorach. Jej znak rozpoznawczy stanowią piękne kwiaty, rozpływające się na boki, co nieco przypomina efekt fladrowania. Na obrzeżach spodka i filiżanki poprowadziła piękny szlaczek z niebieskich drobnych kwiatków. Pierwsze miejsce przypadło jednej z młodszych uczestniczek konkursu Annie Ozimek. W ornamentyce tej twórczyni widoczny jest wyraźny wpływ matki – wykorzystuje między innymi efekt podobny do fladrowania. Anna Ozimek maluje jednak zdecydowanie większe i bardziej precyzyjne kwiaty.

Najbardziej klasyczny wzór nawiązujący do ornamentyki znanej z kroszonek zaprezentowała Małgorzata Mateja. Ta jedna z najbardziej znanych opolskich twórczyń maluje bardzo wyraźne duże kwiaty w żywych kolorach. Tworzy symetryczne kompozycje, przy czym środek tworzą najczęściej czerwone lub różowe kwiaty. Po raz pierwszy nagrodę otrzymała Grażyna Czekała. Przyozdobiła filiżankę ze spodkiem w znacznie większe niż zazwyczaj ornamenty, co nadaje kompozycji pewnej lekkości. Sabina Kurek bardzo ładnie przyozdobiła dzbanek. Na każdej z bocznych ścianek namalowała w elipsie wykonanej z niebieskich kwiatków piękne pastelowe kompozycje dużych kwiatów. Efekt ten uzyskuje dzięki nakładaniu na powierzchnię naczynia cienkiej warstwy farby.

Bożena Konieczko przyozdobiła filiżankę ze spodkiem w bardzo czytelną kompozycję, zbudowaną z pięknych kolorowych dużych kwiatów. W dookolnej kompozycji dominują żywe barwy: czerwień, niebieski, pomarańcz. Przy brzegach filiżanki poprowadzony jest szlaczek z dużych czerwonych kwiatów. Teresa Orlik namalowała w centrum czterech ścianek kubka czytelny ornament kwiatowy przy czym zastosowała zbyt wiele dosyć ciemna gamę kolorystyczną. Twórczyni ta jako jedna z nielicznych nie namalowała motywu szlaczka.

Dynamizm oraz niezwykła lekkość ręki jest widoczna w dziełach Aliny Wypchło i Barbary Trąbczyńskiej. Pierwsza z wymienionych twórczyń tworzy lekkie, przestronne kompozycje z duża ilością ozdobników zoomorficznych (ślimaki, pszczółki, motylki, biedronki, zajączki, druga natomiast maluje duże, wyraziste kwiaty z dominującym kolorem czerwonym i niebieskim. Irena Słaboń zdobi porcelanę w wyraziste, dosyć zwarte, dookolne wzory z dominacją koloru żółtego, czerwonego, pomarańczowego, i niebieskiego. Stosuje ozdobniki w postaci motylków i ptaszków. Agnieszka Rosicka uczestniczyła w konkursie po raz pierwszy. Maluje delikatne wzory kwiatowe, przy czym całość kompozycji wygląda nieco ascetycznie. Podobnie prezentuje się praca Ewy Giemzy. Brak w niej pięknej pastelowości innych prac tej artystki. Ładnie pod względem kolorystyki wypada dzieło Haliny Knosali – pastelowość barw zakłóca nieco nadmiar ornamentów. Agnieszka Okos namalowała interesującą kompozycję o charakterze sentymentalnym. Szlaczek jest jednak mało wyrazisty pod względem kolorystycznym a w spodku występuje dominanta koloru czerwonego, różowego i pomarańczowego.

Wręczenie nagród oraz dyplomów miało miejsce w dniu 27 września 2020 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wzięli w nim udział Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza,  koordynator projektu Bogdan Jasiński.

Nagrody w kwocie 3000 zł zostały ufundowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


LAUREACI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W IX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MALOWANIA PORCELANY

Nagroda główna
Teresa Ozimek

I Nagroda
Anna Ozimek 

II Nagroda
Małgorzata Mateja

III Nagroda
Grażyna Czekała

Wyróżnienia
Ewa Giemza
Halina Knosala
Bożena Konieczko
Sabina Kurek
Agnieszka Okos
Teresa Orlik
Agnieszka Rosicka
Irena Słaboń
Barbara Trąbczyńska
Alina Wypchło


Wystawa pokonkursowa „IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany”
27 wrzesień – 30 listopad 2020

Wystawa pokonkursowa została otwarta podczas imprezy plenerowej VIII Święto Plonów-Targi Miodu w dnu 27 września 2020 r., w budynku administracyjno-recepcyjnym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Na wystawę składają się 12 aluminiowych systemów wystawienniczych, w których zamocowane są antyramy z wydrukowanymi planszami informacyjnymi, trzy gabloty z konkursową porcelaną oraz dekoracje z dwóch L-bannerów stanowiące ściankę-tło dla gablot. Tekst został przygotowany przez pracownika MWO Bogdana Jasińskiego, a projekt, skład, wydruk oraz oprawę plastyczną ekspozycji przygotował Marek Krajewski. Wystawie towarzyszył informator przygotowany przez Bogdana Jasińskiego. 

Informator Porcelana Opolska (228 KB, PDF)

KRUCHA SZTUKA

W 2020 roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  realizowało projekt pn. “Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki” , którego celem były:

 • stworzenie pierwszej na Opolszczyźnie ekspozycji stałej poświęconej historii oraz tradycji zdobienia jaj techniką rytowniczą, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi kroszonkarskich.
 • popularyzacja niematerialnego dziedzictwa naszego regionu jaką są tradycje kroszonkarskie wśród zwiedzających Muzeum, zarówno gości z kraju jak i z zagranicy.

Zorganizowanie wystawy stałej poświęconej historii oraz tradycji zdobienia jaj techniką rytowniczą, miało szczególnie znaczenie w kontekście wpisania jej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które miało miejsce we wrześniu 2019 roku.

Projekt „Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki ”, realizowany był w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach zadania  stworzona została wystawa stała pn.”Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki”, dotyczącej historii oraz tradycji zdobienia jaj techniką rytowniczą na Opolszczyźnie.

Na wystawie przedstawiono rys historyczny tradycji kroszonkarskich w naszym regionie w tym postać jej prekursora – Jerzego Lipki, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi kroszonkarskich. Wystawa przybliża technikę zdobienia jaj metodą rytowniczą krok po kroku w sposób przystępny dla każdej grupy wiekowej, ma charakter informacyjno–edukacyjny.

Otwarcie wystawy stałej dla zwiedzających miało miejsce 12 września br. Ekspozycja znajduje się w zabytkowym spichlerzu z Głogówka.

Zapraszamy!

fot. Małgorzata Michalik

Folder informacyjny (697 KB, PDF)
Zaproszenie (577 KB, PDF)
Katalog Krucha Sztuka (702 KB, PDF)

„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Województwem Opolskim, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country” w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn.

„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”  umowa nr  RPOP.05.01.00-16-0013/19-00

Termin realizacji projektu: do stycznia 2022 r.
Realizatorem części zadań w projekcie jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Wartość projektu: 4 999 285,00 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych: 4 299 945,67
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 3 654 959,77 zł

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców woj. opolskiego. Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie woj. opolskiego oraz utworzenie infrastruktury edukacyjnej w celu promowania wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności, ochrony gatunków rodzimych, ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych.

Planowany zakres działań:
Lider projektu: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 • rekonstrukcja obiektu muzealnego „zagrody rybackiej”, zagospodarowanie przestrzenne obiektu muzealnego zagrody,
 • urządzenie ekspozycji stałej dotyczącej rybołówstwa oraz ekspozycji dotyczącej ochrony bioróżnorodności w wodnym środowisku przyrodniczym oraz popularyzującej postawy proekologiczne,
 • remont i rozbudowa systemu wodnego w Muzeum, w tym remont wewnętrznego cieku wodnego, remont i rozbudowa stawów,
 • urządzenie ekspozycji stałej dot. rybołówstwa oraz ochrony bioróżnorodności w środowisku wodnym, w tym wystawa multimedialna
 • z akwarium, które będzie przedstawiało biotop rzeki jako część wystawy multimedialnej, akwarium ma pobudzić wyobraźnię widza i wzmocnić postawy proekologiczne,
 • kampania edukacyjna prowadzona w oparciu o imprezy plenerowe, zajęcia edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy.

Partner: Województwo opolskie:

 • edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych w formie zajęć stacjonarnych oraz terenowych,
 • opracowanie ekspertyzy przyrodniczej pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”,
 • stworzenie edukacyjnej ścieżki geocaching,
 • wydanie edukacyjnego przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

Partner: Rybacka Lokalna Grupa Działania „OPOLSZCZYZNA”:

 • opracowanie przewodnika o florze i faunie stawów na Opolszczyźnie.
 • organizacja lekcji plenerowych/zajęć edukacyjnych i warsztatów przy stawach.

Partner:  Stowarzyszenie „EURO-COUNTRY”

 • renaturalizacja otoczenia stawu w Dziergowicach, Grodzisku i Zakrzowie,
 • budowa infrastruktury turystycznej wokół akwenu Dębowa,
 • realizacja zadań edukacyjnych – organizacja warsztatów wikliniarskich, organizacja konkursu dot. fauny i flory,
 • publikacja – kolorowanka o faunie i florze.